-

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa pitkään työskennellyt henkilö jää työstään vapaalle ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän työnhakijan. Jos jäät vuorotteluvapaalle, ei työnantaja maksa sinulle palkkaa, vaan voit saada vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen maksaa jäsenilleen työttömyyskassa.

Mikäli mietit vuorotteluvapaalle jäämistä, tulee sinun ensin tarkistaa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1)  Olet työskennellyt kokoaikatyössä tai työaikasi on ollut yli 75% alan kokonaistyöajasta.

2)  Olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta. 

3)  Olet työskennellyt nykyisessä työssäsi vähintään 13 kuukautta. 

4)  Sinulla on työhistoriaa vähintään 20 vuotta. 

5)  Et ylitä vuorotteluvapaalle jäävän yläikärajaa.
 

Työhistorian tarkistus

13 kuukauden työssäoloaikaan saa sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan kuitenkin työssäoloaikaan. Muita poissaoloja, kuten hoitovapaata tai äitiys- tai isyyslomaa, ei huomioida työskentelyn veroiseksi ajaksi.

Työhistoriaa laskettaessa työssäolon veroiseksi ajaksi voidaan katsoa sairauspoissaolojen lisäksi esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainraha-ajat, hoitovapaa sekä varusmiespalvelus. Vaadittuun 20 vuoden työhistoriaan voi sisällyttää työssäolon veroista aikaa edellä mainituista syistä enintään 5 vuotta. Työhistoriaan luetaan kaikki täysi-ikäisenä tekemäsi työ. Ennen vuotta 2007 alkaneitten työsuhteitten osalta 15 – 17-vuotiaana tehty työ luetaan myös työhistoriaan. Työhistoria voi kertyä myös EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä työstä.

Työttömyyskassa tarkistaa työhistoriaedellytyksen täyttymisen työeläkeotteesta. Mikäli haluat, että hoitovapaa, varusmiespalvelusaika tai ulkomailla tehty työ huomioidaan laskennassa, tulee sinun toimittaa kassalle todistukset näistä jaksoista. Kassa ei saa näitä tietoja automaattisesti.

Uudestaan vuorotteluvapaalle

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla jo aiemmin, tulee sinun tämän jälkeen työskennellä viisi vuotta ennen seuraavaa vuorotteluvapaata.

Yläikäraja

Yläikäraja vuorotteluvapaan aloittamiseen on työeläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden jälkeen, jonka aikana yläikäraja tulee täyteen.

Vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia ansiopäivärahasta, joka sinulle myönnettäisiin jäädessäsi täysin työttömäksi. Ansiopäivärahan laskennasta poiketen vuorottelukorvaus lasketaan 52 viikon palkasta. 

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 180 päivää.

Mikäli haluat pidentää vuorotteluvapaatasi, tulee siitä sopia kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan sovittua päättymistä. Vapaan päättämisestä aiottua aiemmin tai tilapäisestä työhön paluusta tulee myös sopia erikseen. Vuorotteluvapaa kuluu myös tilapäisen työhön paluun aikana.

Vuorottelukorvauksen maksaminen edellyttää, että työnantaja on palkannut sijaisen vuorotteluvapaalla olevan työntekijän tilalle. Vuorottelukorvausta ei voida maksaa sellaiselta ajalta, jolle sijaista ei ole palkattu.

Vuorotteluvapaan jälkeen sinulla on oikeus palata alkuperäiseen työhösi. Jos tämä ei esimerkiksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi ole mahdollista, sinulla on oikeus palata vastaaviin tehtäviin.

Voit solmia vuorotteluvapaan aikana työsuhteen toisen työnantajan kanssa, mutta tällä on vaikutusta vuorottelukorvauksen saamiseen ja määrään. Työsuhteen vaikutus riippuu siitä, onko uusi työ kokoaikaista vai osa-aikaista.

Jos otat vastaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, päättyy oikeutesi vuorottelukorvaukseen. Jos työsi on osa-aikaista, vuorottelukorvauksesi lasketaan siitä sovitellusta päivärahasta, johon sinulla työttömänä olisi oikeus. Lisätietoa sovitellusta päivärahasta ja sen laskemisesta löydät täältä. Sovitellusta ansiopäivärahasta poiketen, vuorottelukorvaukseen ei sovelleta suojaosaa, vaan kaikki palkka vaikuttaa sen määrään.

Myös sosiaalietuudet vaikuttavat vuorottelukorvaukseen samalla tavalla kuin ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää maksamisen kokonaan ja toiset vähentävät vuorottelukorvauksen määrää. Tietoa etuuksien vaikutuksesta ansiopäivärahaan ja vuorottelukorvaukseen löydät täältä.

 

Vuorottelukorvausta haetaan vuorottelukorvaushakemuksella, jonka voit täyttää verkkopalvelussamme tai tulostaa täältä. Liitä hakemukseen kopio vuorottelusopimuksesta. Palkkatiedot kassa saa tulorekisteristä. Vuorottelukorvaushakemuksen voi toimittaa kassalle jo ennen vuorotteluvapaan alkamista. Päätös voidaan kuitenkin antaa vasta vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

Vuorottelukorvaus maksetaan ensin kahdelta viikolta ja tämän jälkeen neljän viikon jaksoissa. Kassa saa suoraan verottajalta palkkaverokorttisi tiedot. Ennakonpidätys toimitetaan palkkaverokorttisi mukaan, kuitenkin siten, että veroprosentti on aina vähintään 25 %. Voit halutessasi pyytää verotoimistosta muutosverokortin etuutta varten. Tällöin ennakonpidätys tehdään muutosverokortin mukaisesti.