-

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa pitkään työskennellyt henkilö jää työstään vapaalle ja työnantaja palkkaa samalle ajalle työttömän työnhakijan. Jos jäät vuorotteluvapaalle, ei työnantaja maksa sinulle palkkaa, vaan voit saada vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvauksen maksaa jäsenilleen työttömyyskassa. 

HUOM! Eduskunta on vahvistanut lakimuutoksen, jonka myötä vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Lue lisää tiedotteestamme.

Mikäli mietit vuorotteluvapaalle jäämistä, tulee sinun ensin tarkistaa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Sinulla on työhistoriaa vähintään 20 vuotta

Työttömyyskassa tarkistaa työhistoriaedellytyksen täyttymisen työeläkeotteesta. Mikäli haluat, että laskennassa huomioidaan hoitovapaa, varusmiespalvelusaika tai ulkomailla tehty työ, tulee sinun toimittaa kassalle todistukset näistä jaksoista. Kassa ei saa näitä tietoja automaattisesti. Tarvittaessa voit pyytää työttömyyskassaa tarkistamaan työhistoriaedellytyksen täyttymisen jo siinä vaiheessa, kun harkitset vuorotteluvapaalle jäämistä.

Työhistoriaa laskettaessa työssäoloon verrattavaksi ajaksi voidaan katsoa sairauspoissaolojen lisäksi esimerkiksi äitiys-, isyys- ja vanhempainraha-ajat, hoitovapaa sekä varusmiespalvelus. Vaadittuun 20 vuoden työhistoriaan voi sisällyttää työssäoloon verrattavaa aikaa edellä mainituista syistä enintään 5 vuotta.

Työhistoriaan luetaan kaikki täysi-ikäisenä tekemäsi työ. Ennen vuotta 2007 alkaneitten työsuhteitten osalta 15 – 17-vuotiaana tehty työ luetaan myös työhistoriaan. Työhistoria voi kertyä myös EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä työstä.

2. Olet työskennellyt kokoaikatyössä tai työaikasi on ollut yli 75% alan kokonaistyöajasta

Työsuhteesi on kokoaikainen tai toteutunut työaikasi on vähintään 75% alan kokonaistyöajasta. TE- toimisto tutkii työaikaedellytyksen.

3. Olet työskennellyt nykyisessä työssäsi vähintään 13 kuukautta

Vuorotteluvapaata edeltävän 13 kuukauden työssäoloaikaan saa sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva palkaton poissaolo rinnastetaan kuitenkin työssäoloaikaan. Muita palkattomia poissaoloja, kuten hoitovapaata tai äitiys- tai isyyslomaa, ei huomioida työskentelyyn verrattavaksi ajaksi.

4. Olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta

Sovi vuorotteluvapaalle jäämisestä työnantajasi kanssa hyvissä ajoin. Vuorottelukorvauksen maksaminen edellyttää, että työnantaja palkkaa sijaisen vuorotteluvapaalla olevan työntekijän tilalle. Vuorottelukorvausta ei voida maksaa sellaiselta ajalta, jolle sijaista ei ole palkattu.

Vuorotteluvapaan jälkeen sinulla on oikeus palata alkuperäiseen työhösi. Jos tämä ei esimerkiksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi ole mahdollista, sinulla on oikeus palata vastaaviin tehtäviin.

5. Et ylitä vuorotteluvapaalle jäävän yläikärajaa

Yläikäraja vuorotteluvapaan aloittamiseen on työeläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden jälkeen, jonka aikana yläikäraja tulee täyteen. Yläikärajan tarkistaa TE-toimisto.

Vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia ansiopäivärahasta, joka sinulle myönnettäisiin jäädessäsi täysin työttömäksi. Ansiopäivärahan laskennasta poiketen vuorottelukorvaus lasketaan 52 viikon palkasta.

Voit arvioida vuorottelukorvauksesi suuruuden TYJ:n vuorottelukorvaustaulukosta.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 180 päivää.

Mikäli haluat pidentää vuorotteluvapaatasi, tulee siitä sopia kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan sovittua päättymistä. Vapaan päättämisestä aiottua aiemmin tai tilapäisestä työhön paluusta tulee myös sopia erikseen. Vuorotteluvapaa kuluu myös tilapäisen työhön paluun aikana.

Vuorottelukorvauksen maksaminen edellyttää, että työnantaja on palkannut sijaisen vuorotteluvapaalla olevan työntekijän tilalle. Vuorottelukorvausta ei voida maksaa sellaiselta ajalta, jolle sijaista ei ole palkattu.

Vuorotteluvapaan jälkeen sinulla on oikeus palata alkuperäiseen työhösi. Jos tämä ei esimerkiksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi ole mahdollista, sinulla on oikeus palata vastaaviin tehtäviin.

Voit solmia vuorotteluvapaan aikana työsuhteen toisen työnantajan kanssa, mutta tällä on vaikutusta vuorottelukorvauksen saamiseen ja määrään. Työsuhteen vaikutus riippuu siitä, onko uusi työ kokoaikaista vai osa-aikaista.

Jos otat vastaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, päättyy oikeutesi vuorottelukorvaukseen. Jos työsi on osa-aikaista, vuorottelukorvauksesi lasketaan siitä sovitellusta päivärahasta, johon sinulla työttömänä olisi oikeus. Lisätietoa sovitellusta päivärahasta ja sen laskemisesta löydät täältä. Sovitellusta ansiopäivärahasta poiketen, vuorottelukorvaukseen ei sovelleta suojaosaa, vaan kaikki palkka vaikuttaa sen määrään. TYJ:n päivärahalaskurin löydät täältä.

Omalle työnantajalle tehty työ estää vuorottelukorvauksen maksamisen työpäivien ajalta. Myös päätoiminen yritystoiminta on este vuorottelukorvauksen maksamiselle.

Myös sosiaalietuudet vaikuttavat vuorottelukorvaukseen samalla tavalla kuin ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää maksamisen kokonaan ja toiset vähentävät vuorottelukorvauksen määrää. Tietoa etuuksien vaikutuksesta ansiopäivärahaan ja vuorottelukorvaukseen löydät täältä.

Ilmoitathan kassalle heti, mikäli työllistyt tai saamissasi sosiaalietuuksissa tapahtuu muutoksia.

Vuorottelukorvausta haetaan vuorottelukorvaushakemuksella, jonka voit täyttää verkkopalvelussamme tai tulostaa täältä. Liitä hakemukseen kopio vuorottelusopimuksesta. Palkkatiedot kassa saa tulorekisteristä. Vuorottelukorvaushakemuksen voi toimittaa kassalle jo ennen vuorotteluvapaan alkamista. Päätös voidaan kuitenkin antaa vasta vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen ja TE-toimiston lausunnon saavuttua.

Vuorottelukorvauksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Ensimmäinen maksu on kolmannella viikolla vuorotteluvapaan alkamisesta. Ensimmäinen vuorottelukorvaus maksetaan kahdelta viikolta ja jatkossa korvaus maksetaan neljän viikon jaksoissa.

Kassa saa verotietosi suoraan Verotoimistosta. Mikäli käytössäsi on palkkaverokortti, suoritamme etuudesta verottajan ohjeiden mukaisesti vähintään 25 % ennakonpidätyksen. Voit halutessasi pyytää verotoimistosta erillisen muutosverokortin etuutta varten. Tällöin ennakonpidätys tehdään muutosverokortin mukaisesti.

Muistathan ilmoittaa kassalle kaikista vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista.

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla jo aiemmin, tulee sinun tämän jälkeen työskennellä viisi vuotta ennen seuraavaa vuorotteluvapaata.


Lue lisää aiheesta TE-palveluiden sivuilta

Vuorotteluvapaalaista voit lukea lisää täältä