-

Päätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Valitus on tehtävä kirjallisena ja se on toimitettava työttömyyskassalle viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon.

Valituslomakkeen löydät täältä. Voit toimittaa valituksen kassalle helpoiten sähköisen asiointipalvelun kautta tai suojatulla sähköpostilla osoitteeseen valitukset@pam.fi. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löydät alta.

Valituskirjelmästä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • päätös (päätöksen numero), johon haet muutosta
  • milloin olet saanut päätöksen tiedoksi
  • miltä osin vaadit saamaasi päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit päätökseen
  • perustelut sille, miksi haet muutosta päätökseen
  • yhteystiedot valitustasi ja sen käsittelyn etenemistä koskevia yhteydenottoja varten

Jos asiaan liittyy sellaisia asiakirjoja, joita et ole aiemmin toimittanut kassalle tai TE-toimistoon, liitä niistä kopiot valitukseen. Liitteitä on mahdollista toimittaa myös jälkikäteen.

Tarkempia tietoja valituksen tekemisestä ja siihen liittyvistä määräajoista saat päätöksen liitteenä olevasta  valitusohjeesta. Voit tarvittaessa olla myös yhteydessä työttömyyskassaan asiasta.

Jos työttömyyskassa ei voi oikaista tehtyä päätöstä valituksen mukaiseksi, se välittää valituksen edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin ja viimeinen valitusaste.

Valituksen käsitteleminen muutoksenhakuasteissa on maksutonta.