-

Hyödyllisiä linkkejä


Kela

Kelasta eli kansaneläkelaitoksesta saat kattavasti tietoa Suomen sosiaaliturvasta eri elämäntilanteisiin. Sivuilta löydät myös etuuksien hakemiseen tarvittavat lomakkeet sekä Kelan sähköisen asiakaspalvelun.

Kuntarekry

Kuntarekryn sivuilta löydät tuhansia avoimia työpaikkoja kaikkialta Suomesta. Sivustolta löytyy myös tietoa työnhausta ja työskentelystä kuntaorganisaatioissa ja hyvinvointialueilla.

Ohjaamo

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu maksuton palvelu, josta saa apua monenlaisiin elämäntilanteisiin esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen, asumiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Palvelualojen ammattiliitto (PAM)

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto, johon kuuluu n. 190 000 jäsentä. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

PAMin koulutukset

PAMin koulutusivuilta löydät tietoa liiton tarjoamasta koulutuksista jäsenille, esihenkilöille ja luottamushenkilöille. Jäsenille tarjottava koulutus on ilmaista. Tarjolla on myös verkkokoulutuksia, joita voi suorittaa milloin vain. Tutustu myös työttömyyskassan tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin täällä.

SAK ry

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja niiden jäseniä. SAK:n jäseniä ovat työehtosopimuksia neuvottelevat ammattiliitot. SAK:n verkkosivuilta löydät laajasti tietoa työelämästä ja yhteiskunnallisista asioista.

Takuusäätiö

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, jonka tehtävä on ehkäistä ja ratkaista kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Säätiö tarjoaa mm. maksutonta neuvontaa puhelimitse ja chatissä, takauksia järjestelylainoihin ja pienlainoja kodin hankintoihin.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta tarjoaa valtion järjestämää maksutonta neuvontaa, kun raha-asiat huolestuttavat. Talous- ja velkaneuvonnasta saat apua kaikenlaisiin arjen talousasioihin ja velkatilanteisiin.

Tatsi ry

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry tukee, auttaa ja palvelee ammattiliittoihin kuuluvia työttömiä. Tatsi auttaa työnhaussa, tukee työllistymistä sekä edistää työttömien ja työttömyysuhan alla olevien osallisuutta yhteiskunnassa. Tatsi tekee myös yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Tatsin muodostavat sen jäsenjärjestöt eli ammattiliitot.

TE-palveluiden Oma asiointi -palvelu

TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa voit mm. ilmoittautua työnhakijaksi, tehdä työllistymissuunnitelman sekä etsiä työvoimakoulutusta.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jossa on tiedot maksuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Voit katsella Tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omia tietojasi.

Työmarkkinatori

Työmarkkinatorin verkkosivuilla voit selata avoimia työpaikkoja sekä löytää tietoa työelämästä ja palveluista. Voit myös luoda sivuilla omaan osaamiseesi perustuvan työnhakuprofiilin.

Työttömien Keskusjärjestö

Työttömien Keskusjärjestö edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on työttömyyden vähentäminen Suomessa sekä työttömien toimeentulon ja fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Järjestön jäsenenä on 71 ympäri Suomea toimivaa jäsenyhdistystä, jotka tarjoavat työttömille monipuolista toimintaa tietoa ja tukea.

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ

TYJ eli Työttömyyskassojen yhteisjärjestö on työttömyyskassojen edunvalvonta- ja koulutusjärjestö sekä yhteistoimintaelin. Sivuilta löytyy tietoa ansiopäivärahasta ja sen hakemisesta, esitteitä ja lomakkeita.

Työväen Sivistysliitto TSL

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa sekä edistää toiminnallaan demokratiaa, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. TSL järjestää koulutusta pääsääntöisesti jäsenjärjestöille, mutta sivuilta löytyy myös kaikille avoimia koulutuksia.