-

Liity jäseneksi

Tervetuloa Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi!

Palvelualojen työttömyyskassan jäseniksi ovat tervetulleita kaikki työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluvat, alle 68-vuotiaat palkkatyöntekijät. Kassan jäsenenä sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyysturvalain mukaisin perustein sekä muihin kassan maksamiin lakisääteisiin etuuksiin.

Huomioithan, että jos olet alle 18-vuotias tai saat vanhuuseläkettä, työttömyyskassan jäsenyydestä ei ole sinulle varsinaista hyötyä. Vanhuuseläke estää työttömyyspäivärahan saamisen ja alle 18-vuotiaana tehty työstä ei peritä työttömyysvakuutusmaksua, eikä se siksi kerrytä ansiopäivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa.

Jäsenmaksu

Vuonna 2024 jäsenmaksu on 84 euroa. Vuoden 2024 jäsenmaksu tulee maksaa yhdessä erässä, eräpäivä 15.2.2024.

Jos liityt jäseneksi kesken vuoden, jäsenmaksu määräytyy jäljellä olevien kuukausien perusteella (7 € / kk) ja laskun eräpäivä on liittymistäsi seuraavan kuukauden 15. päivä.

Jäsenhakemus

Voit hakea työttömyyskassan jäsenyyttä täyttämällä sähköisen jäsenyyshakemuksen. Vaihtoehtoisesti voit hakea jäsenyyttä toimittamalla täytetyn jäsenyyshakemuksen postitse työttömyyskassalle. Lähetämme sinulle kirjallisen vahvistuksen jäsenyytesi hyväksymisestä sekä tarkemmat tiedot jäsenyyteen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä jäsenmaksujen maksamisesta.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksu on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin kirjallinen jäsenhakemus on saapunut kassalle.

Lue lisää jäsenyyden edellytyksistä täältä.

Ammattiliiton jäsenyys

Jos haluat liittyä myös PAM ammattiliiton jäseneksi, täytä liittymisilmoitus täältä. Ammattiliiton jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys. Kassan maksamien työttömyysetuuksien lisäksi ammattiliiton jäsenet ovat oikeutettuja mm. kattaviin neuvontapalveluihin työsuhde- ja työelämäkysymyksissä sekä muihin Liiton jäsenetuihin.