-

Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa voi maksaa jäsenilleen liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustuksen tarkoitus on korvata uuden työn vastaanottamisesta aiheutuvia työmatka- ja muuttokuluja. Avustusta voi saada myös uuden työn perehdytys- tai koulutusajalle. Oikeus liikkuvuusavustukseen tutkitaan työttömyyskassassa. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus ja sitä tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta.

Liikkuvuusavustuksen edellytykset:

    1.
  1. Olet ansiopäivärahan saajana ja aloittamassa uutta työtä, ja jos edestakaiseen työmatkaan käytettävä aika on muutto tai asuinpaikkakunnalta yli 2-3 tuntia.

  2. 2.
  3. Jos uusi työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta.

  4. 3.
  5. Jos kyseessä on palkkatyösuhteessa tehtävä työ.

Toimeksiantosopimuksella tai laskutuksella tehty työ katsotaan yritystoiminnaksi, jolloin liikkuvuusavustusta ei voida maksaa.

Liikkuvuusavustukseen on oikeus, jos kokoaikatyössä edestakaiseen työmatkaan käytetty aika on yhteensä yli kolme tuntia päivässä. Osa-aikatyötä tekevän edestakaisen työmatkaan käytetyn ajan on oltava yhteensä yli kaksi tuntia päivässä.

Liikkuvuusavustukseen voidaan maksaa myös korotusosa, jos työpaikka (tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka) sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto

Liikkuvuusavustus on aina peruspäivärahan suuruinen (34,50 e/pv vuonna 2022) ja siihen voi saada lapsikorotusta. Etuutta maksetaan viideltä päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien. Osa-aikatyötä tekevälle liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiviltä.

Avustusta maksetaan kuukauden ajalta, jos työsuhteen pituus on kaksi kuukautta. Jos työsuhteen pituus on kolme kuukautta, etuutta maksetaan 1,5 kuukautta ja vähintään neljä kuukautta kestävään työsuhteeseen etuutta maksetaan kahden kuukauden ajalta. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa enintään kahdelta kuukaudelta riippumatta siitä, kuinka monelle päivälle viikossa sitä maksetaan.