-

Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa voi maksaa jäsenilleen liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustuksen tarkoitus on korvata uuden työn vastaanottamisesta aiheutuvia työmatka- ja muuttokuluja. Avustusta voi saada myös uuden työn perehdytys- tai koulutusajalle. Oikeus liikkuvuusavustukseen tarkistetaan työttömyyskassassa. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus ja sitä tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen tai koulutuksen alkamisesta.

Voit olla oikeutettu liikkuvuusavustukseen, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Saat päivärahaa juuri ennen työn tai koulutuksen alkua ja edestakainen työmatkasi on kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.
2. Uusi työsuhteesi kestää vähintään kaksi kuukautta.
3. Kyseessä on työsuhteessa tehtävä palkkatyö.

Toimeksiantosopimuksella tai laskutuksella tehty työ katsotaan yritystoiminnaksi, jolloin liikkuvuusavustusta ei voida maksaa.

Olet oikeutettu liikkuvuusavustukseen, jos kokoaikatyössä edestakaiseen työmatkaan käyttämäsi aika on yhteensä yli kolme tuntia päivässä. Osa-aikatyötä tekevän edestakaisen työmatkaan käytetyn ajan on oltava yhteensä yli kaksi tuntia päivässä.

Matka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Matkaan kuluva aika lasketaan auton perusteella, jos se on julkisia kulkuneuvoja nopeampi ja avustuksen hakijalla on sellainen käytössään työsuhteen tai koulutuksen alkaessa. Auton hankkimista ei kuitenkaan voida edellyttää.

Matka-aikavaatimusta arvioidessa työaikaa tarkastellaan työsuhteen tai koulutuksen alkamishetken tilanteen mukaan. Työttömyyskassa käyttää matka-ajan arvioimisessa Google Mapsin matka-aikatietoja.

Liikkuvuusavustukseen voidaan maksaa korotettuna, jos työpaikka (tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka) sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustus on aina peruspäivärahan suuruinen. Etuutta maksetaan viideltä päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien.

Osa-aikatyötä tekevälle liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiviltä, enintään kuitenkin viideltä päivältä viikossa.

Avustuksen kesto on porrastettu sen perusteena olevan työsuhteen pituuden mukaan siten, että sitä maksetaan työsuhteen tai siihen liittyvän koulutuksen alkamisesta lukien: 

  • 30 päivän pituiselta ajanjaksolta, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn tai aloittaa tällaiseen työhön liittyvän koulutuksen 
  • 45 päivän pituiselta ajanjaksolta, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työn tai aloittaa tällaiseen työhön liittyvän koulutuksen
  • 60 päivän pituiselta ajanjaksolta, kun henkilö ottaa vastaan vähintään neljä kuukautta kestävän työn tai aloittaa tällaiseen työhön liittyvän koulutuksen

Työsuhteen alkamisajankohdan jälkeisillä muutoksilla ei ole avustusoikeutta pidentävää vaikutusta, koska liikkuvuusavustuksen kestoa arvioidaan työsuhteen tai koulutuksen alkamisajankohtana.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa enintään kahdelta kuukaudelta riippumatta siitä, kuinka monelle päivälle viikossa sitä maksetaan.

Liikkuvuusavustusta haetaan omasta työttömyyskassasta, jos olet oikeutettu ansiopäivärahaan. Jos saat Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, liikkuvuusavustusta haetaan Kelasta.

Voit täyttää liikkuvuusavustushakemuksen verkkopalvelussamme tai toimittaa meille täytettävän PDF-hakemuksen.

Jos kyseessä on kokoaikatyön liikkuvuusavustus, hakemuksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Ensimmäinen avustus maksetaan kahdelta viikolta ja se on maksussa työsuhteen kolmannella viikolla. Jatkossa avustus maksetaan neljän viikon jaksoissa. Liikkuvuusavustuksen maksupäivä on tiistai tai torstai, tilanteesta riippuen.

Osa-aikatyön liikkuvuusavustus maksetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa. Avustus maksetaan, kun hakija on ilmoittanut työttömyyskassalle työpäivät joko hakemuksella tai muulla selvityksellä. Maksupäivä on tiistai tai torstai, tilanteesta riippuen.

Voit tutustua alueellisen liikkuvuuden tukemisesta annettuun lakiin täältä (Työttömyysturvalaki, 8. luku)