-

Työkyvyttömyys ja ansiopäiväraha


Ansiopäivärahan maksaminen sairauspäivärahan enimmäisajan täyttyessä

Jos työkyvyttömyys jatkuu pitkään, voi oikeus sairauspäivärahaan päättyä. Sairauspäivärahan enimmäismaksuajan täytyttyä sinulle syntyy oikeus hakea työkyvyttömyyseläkettä.  Työkyvyttömyyseläkkeen käsittelyaika voi kuitenkin olla useita kuukausia ja aina eläkettä ei myönnetä, vaikka sairausloma edelleen jatkuisi. Näissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen. Päivärahaa voidaan maksaa siihen saakka, kun eläke myönnetään tai sairausloma päättyy. Päivärahaa saadaksesi sinun tulee lisäksi täyttää päivärahan saamisen yleiset edellytykset.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Myös näissä tilanteissa sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoita TE-toimistolle, että haet kokoaikatyötä, sillä työttömyysetuuteen on oikeus vain kokoaikatyötä hakevalla.  TE-toimistoon voit ilmoittautua heti kun tiedät, milloin sairauspäivärahasi enimmäisaika täyttyy. Mikäli eläke kuitenkin myönnetään ennen kuin ehdit hakea päivärahaa, riittää kun ilmoitat asiasta TE-toimistoon.

Päivärahan maksaminen edellyttää myös näissä tilanteissa työssäoloehdon täyttymistä ja riittävää jäsenyysaikaa kassalla.

Hae kahden viikon kuluttua sairauspäivärahan päättymisestä

Voit täyttää ensimmäisen hakemuksen, kun sairauspäivärahan enimmäisajan päättymisestä on kulunut kaksi viikkoa. Jatkossa voit hakea päivärahaa neljän viikon jaksoissa. Hakemukseen tulee liittää kopio viimeisestä sairauspäivärahapäätöksestä ja voimassa olevasta lääkärintodistuksesta. Ilmoita hakemuksessa myös, oletko hakenut eläkettä ja mikäli eläke on hylätty, toimita kopio hylkäävästä päätöksestä. 

Työnantajan selvitys

Jos työsuhteesi on edelleen voimassa, tulee kassalle lisäksi toimittaa työnantajan todistus siitä, että työkykyäsi vastaavaa työtä ei ole tarjolla. Työnantaja kirjoittaa asiasta vapaamuotoisen todistuksen kassalle. Todistukseksi ei käy pöytäkirja kolmikantaneuvottelusta, vaan työnantajan tulee kirjoittaa todistus työttömyyskassaa varten.  

Eläkkeen myöntäminen

Kun eläkelaitos myöntää eläkkeen, se ilmoittaa kassalle asiasta. Eläkelaitos maksaa työttömyyskassalle eläkkeen ajalta, jolta kassa on ehtinyt maksaa sinulle päivärahaa. Mikäli eläke on päivärahaa suurempi, erotus maksetaan sinulle itsellesi. Mikäli eläke ei kata päivärahaa kokonaisuudessaan, erotusta ei peritä hakijalta.  Kassa ja eläkelaitos hoitavat asian keskenään, eikä sinun tarvitse huolehtia asiasta. Ilmoita kuitenkin kassalle ja TE-toimistolle, kun olet saanut eläkepäätöksen.