-

Lomautus

Jos sopimustyöaikaasi vähennetään tuotannollisista tai taloudellisista syistä, on kyse lomautuksesta, ja voit hakea tällaiselle ajalle ansiopäivärahaa. Voit saada täyttä ansiopäivärahaa kokonaisilta lomautuspäiviltä tai soviteltua päivärahaa lyhennetyltä työajalta.

Työsuhteen koko- tai osa-aikaisuus määräytyy työsopimuksessa sovitun työajan perusteella. Jos työsopimuksessa sovittu työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, katsotaan työ kokoaikaiseksi. Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, voit saada täyttä päivärahaa täysiltä lomautuspäiviltä. 

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhentämällä työaikaa, riippuu ansiopäivärahan maksu siitä, millä tavalla työajan lyhentäminen on toteutettu. 

Lyhennetty työviikko 

Lyhennetystä työviikosta on kyse, kun hakujaksolla on täysiä työpäiviä ja lomautuspäiviä. Tällöin päiväraha maksetaan täytenä kokonaisilta lomautuspäiviltä. Kokonaisilta työpäiviltä ei ole oikeutta päivärahaan eikä näiltä päiviltä ansaittua palkkaa oteta huomioon sovittelussa. 

Lyhennetty työpäivä

Lyhennetystä työpäivästä taas on kyse, jos teet lomautusjaksolla lyhennettyjä työpäiviä. Tällöin hakujaksolla maksettu palkkatulo sovitellaan.  

Työaikatarkastelu

Kokoaikatyöstä lomautetuilla työaikaa tarkastellaan kokonaisten kalenteriviikkojen jaksoissa, minkä vuoksi hakemus tulee täyttää sen viikon sunnuntaihin, jolloin palkanmaksukausi päättyy. Jos tarkasteltavan viikon työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei ansiopäivärahaa voida tällaiselle viikolle maksaa. Kokoaikatyöstä ansaittujen vuosilomien ajalle ei voida myöskään maksaa ansiopäivärahaa. 

Korvauspäivien lukumäärä

Lain mukaan korvauspäivien lukumäärä voi olla enintään viisi päivää viikossa. Täydet työpäivät vähentävät maksettavien päivien lukumäärää. Työpäivien palkkatuloa ei  huomioida, kun täysiltä työpäiviltä maksetaan täyttä päivärahaa.. 

Esimerkki 

Olet ollut lomautettuna viisi kokonaista arkipäivää ja työskennellyt viikonloppuna kaksi kokonaista työpäivää. Päivärahaa voidaan maksaa enintään kolmelta lomautuspäivältä ja kaksi lomautuspäivää hylätään korvauspäivien lukumäärän perusteella. 

Ansiopäiväraha maksetaan palkalla soviteltuna tilanteissa, joissa hakujakson työpäivien tuntimäärä vaihtelee. Sovittelussa huomioidaan hakujaksolla ansaittu palkka tai hakujaksolla maksettu palkka, lomautuksen luonteesta riippuen. 

Osa-aikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksen vähimmäistyöaika on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.  

Osa-aikatyöntekijän palkkatulo sovitellaan aina maksuperusteisesti. Päivärahaan vaikuttaa se palkka, joka on maksettu sovittelujakson aikana. Tästä johtuen myös osa-aikatyöstä lomautettujen päivärahan suuruuteen vaikuttaa ennen lomautusaikaa ansaittu palkka, jos se maksetaan sovittelujaksolla. 

Esimerkki 

Jos lomautuksesi alkaa 1.5.2021 ja huhtikuun palkka maksetaan 15.5.2021, vaikuttaa se toukokuun päivärahan määrään. Toisin sanoen saat toukokuulta soviteltua päivärahaa, vaikka olisit kokonaan lomautettu. Työnhaku kannattaa siis pitää voimassa myös lomautuksen päätyttyä, koska osa-aikatyössä olet oikeutettu päivärahaan ilman lomautustakin. 

Työaikatarkastelu

Osa-aikatyötä tekevillä ja osa-aikatyöstä lomautetuilla työaikaa tarkastellaan sovittelujakson mukaisesti. Sovittelujakso on joko kuukausi tai neljä viikkoa, ja se määräytyy palkanmaksukauden mukaan. Mikäli maksupäivänä maksettujen työtuntien määrä ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei kyseiseltä hakujaksolta ole oikeutta soviteltuun päivärahaan. Tarkasteltavassa työajassa otetaan huomioon myös palkalliset vuosiloma- ja sairausajat.

Osa-aikatyötä tekevän kannattaa pitää työnhaku voimassa ja hakea päivärahaa myös lomautuksen jälkeen. 

Vuosiloma, lomapalkka ja lomaraha voivat vähentää päivärahaa. Niiden vaikutus riippuu siitä, ovatko loma ja siitä saatavat korvaukset kertyneet kokoaikatyöstä vai osa-aikatyöstä. Lisäksi lomapalkan ja lomarahan maksupäivällä on merkitystä, sillä ne vaikuttavat osa-aikaisen työntekijän päivärahaan palkanmaksupäivän mukaan.  

Vuosiloma ja lomautus kokoaikatyöstä

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, ansiopäivärahaa ei vuosiloman ajalle voida maksaa. Lomarahat ja loma-ajan palkka eivät vaikuta päivärahasi määrään, vaikka niiden maksupäivä osuisi lomautusjaksolle. Kokoaikatyöksi luokitellaan työ, jonka sopimustyöaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

Vuosiloma ja lomautus osa-aikatyöstä

Voit hakea ansiopäivärahaa osa-aikatyöstä ansaitun loman ajalta, jos työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Voit lukea lisää osa-aikatyöstä ja vuosilomasta täältä.