-

Sivutoiminen yrittäjyys

Pienimuotoinen yritystoiminta ei estä Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi kuulumista tai työttömyysturvan maksamista. TE-toimisto tekee päätöksen siitä, onko hakijan yritystoiminta niin pienimuotoista, että sen ohella voi olla kokoaikatyön hakijana TE-toimistossa ja saada ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa tekee päivärahapäätöksen TE-toimiston antaman lausunnon pohjalta.  

Yritystoiminta ensimmäiset neljä kuukautta

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, katsotaan yritystoiminta automaattisesti sivutoimiseksi ensimmäisen neljän kuukauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen neljän kuukauden ajan yritystoiminnan tulot vaikuttavat päivärahaan, mutta TE-toimisto tutkii vasta neljän kuukauden jälkeen, onko yritystoimintasi ollut niin laajaa, että se jatkossa estää päivärahan maksamisen. Mikäli lopetat vanhan yritystoiminnan ja aloitat uuden saman ansiopäivärahan enimmäisaikana, tutkitaan yritystoiminnan laajuus heti.

Lyhytaikainen yritystoiminta

Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, ei yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta tutkita. Näitä enintään kahta viikkoa kestäviä yritystoimintajaksoja voi olla enimmäisajan sisällä rajoittamaton määrä. Muista aina ilmoittaa yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta TE-toimistoon. Enintään kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta riittää pelkkä ilmoitus työttömyyskassalle, joka huomioi yritystoiminnan tulot ansiopäivärahassa.  

Yritystoiminnasta ilmoittaminen ja tulojen vaikutus

Muista ilmoittaa hakemuksesi yhteydessä yritystoiminnastasi ja lähetä kassalle yritystoiminnan tulo- ja menoselvitys kuukausittain. Yritystoiminnasta saadut tulot sovitellaan samalla tavalla kuin osa-aikatyöstä saadut palkat. Yritystoiminta ei kuitenkaan kerrytä työssäoloehtoa eikä yritystoimintaan käytettyjä työtunteja tule ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa. Myös osuuskunnan tai laskutusyrityksen kautta laskutettu työ katsotaan yrittäjänä tehdyksi työksi, koska työtä tehdään muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta.