-

Näin haet ansiopäivärahaa

  1.
 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa ilmoittautumisesi perusteella työvoimapoliittisen lausunnon kassalle. Työnhaun on oltava voimassa saadaksesi päivärahaa. Tämä koskee kaikkia päivärahansaajia, olit sitten lomautettu, työtön tai osa-aikatyössä. Löydät tarkemman ohjeistuksen työnhaun aloittamiseen TE-toimiston sivuilta

 2. 2.
 3. Toimita kassalle ansiopäivärahahakemus ja tarvittavat liitteet, kun työttömyyden alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Voit täyttää ja lähettää hakemuksen verkkopalvelussamme

  Löydät verkkohakemuksen täyttöohjeen täältä.

  Jos sinulla ei ole kaikkia tarvittavia liitteitä hakuhetkellä, voit toimittaa ne myöhemmin. Myös liitteet voi toimittaa sähköisessä muodossa verkkopalvelun kautta. Jos toimitat liitteet paperilla, ei liitteiden tarvitse olla alkuperäiskappaleita, vaan kopiot riittävät. Jos jotain liitteitä puuttuu, pyydämme ne viimeistään käsittelyn yhteydessä.

  Päivärahaa ei voi hakea ennakkoon, vaan sitä haetaan aina takautuvasti. Hakemus tulee toimittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä haettavasta päivästä.  

  Jatkohakemuksen voi toimittaa kassalle, vaikka ensimmäistä hakemusta ei olisikaan vielä käsitelty.  

  Mikäli haluat lähettää hakemuksen postitse tai liitetiedostona, löydät tulostettavat hakemuslomakkeet Lomakkeet ja liitteet -sivulta.

  Lähetä paperiset hakemukset ja liitteet osoitteeseen: 
  Palvelualojen työttömyyskassa 
  PL 93 
  00531 HELSINKI 

Ensimmäisen hakemuksen liitteet

Ensimmäiseen hakemukseen tarvitset liitteeksi kopion työsopimuksesta ja lomautustodistuksesta, mikäli sinut on lomautettu sekä irtisanomisilmoituksen, mikäli työsuhteesi on päättynyt.

Lisäksi liitteeksi tulee toimittaa viikkotuntiselvitys, jos työaikasi vaihtelevat ja työsopimuksessasi on vähemmän kuin 18 työtuntia viikossa (esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttava). Toimita selvitys viikoittaisista työtunneista niin pitkältä ajalta, että työssäoloehtoon vaaditut 26, vähintään 18 tuntista työviikkoa täyttyvät. Selvityksessä tulee olla työnantajan allekirjoitus.

Toimita kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä, jos sinulla on yritystoiminnan tuloja tai maa-, metsä- tai porotaloudesta saatua ansiotuloa. Jos toiminta on vasta alkanut, eikä verotuspäätöksellä ole vähintään puolen vuoden ajalta tietoja toiminnasta, toimita verotuspäätöksen sijaan kuukausikohtainen erittely yritystoiminnan tuloista ja menoista, yritystoiminnan alusta lukien.  

Muutosverokortin etuutta varten voi tilata OmaVero -palvelusta. Merkitse etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa. Huomioithan, että palkkaa varten annettu veroprosentti korotetaan päivärahaa maksettaessa aina 25 prosenttiin.   

Palkkatiedot työttömyyskassa saa pääsääntöisesti tulorekisteristä. Mikäli kaikkia tarvittavia tietoja ei saada, pyydämme lisätietoja. Voit halutessasi liittää hakemukseen palkkatodistuksen tai -kuitteja, mutta se ei ole välttämätöntä. Voit katsella tulotietojasi tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta.

Myös useimmat sosiaalietuuksiin liittyvät tiedot työttömyyskassa saa sähköisesti suoraan Kelasta ja tulorekisteristä. Jos sinulle maksetaan ulkomailta eläkettä tai muita etuuksia, liitä niistä selvitys hakemukseen.

Pyydämme lisäselvitykset hakemuksen käsittelyn yhteydessä, mikäli niitä tarvitsemme. Jos olet toimittanut tarvittavat liitteet jo aiemmin työttömyyskassalle, ei niitä tarvitse toimittaa uudelleen.

Jatkohakemuksen liitteet

Jatkohakemukseen ei yleensä tarvita liitteitä. Ilmoita kuitenkin työttömyyskassalle aina kaikista muutoksista tilanteessasi.  Jos sinulla on palkkatuloa hakujaksolla, saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Mikäli kuitenkin hakujaksolla maksettuun palkkaan sisältyy sairausajan- tai loma-ajan palkkoja, on hyvä toimittaa palkkalaskelma.  Jos aloitat työn, toimita aina kassalle kopio työsopimuksesta. Pyydämme lisäselvitykset hakemuksen käsittelyn yhteydessä, mikäli niitä tarvitsemme. 

Ansiopäivärahan hakijan muistilista

[]

Tarkista tarvittavat toimenpiteet ja ota kätevä muistilista talteen.