-

Näin haet ansiopäivärahaa

1. Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa ilmoittautumisesi perusteella työvoimapoliittisen lausunnon kassalle. Työnhaun on oltava voimassa saadaksesi päivärahaa. Tämä koskee kaikkia päivärahansaajia, olit sitten lomautettu, työtön tai osa-aikatyössä. Löydät tarkemman ohjeistuksen työnhaun aloittamiseen TE-toimiston sivuilta.

2. Toimita kassalle ansiopäivärahahakemus ja tarvittavat liitteet, kun työttömyyden alkamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Voit täyttää ja lähettää hakemuksen verkkopalvelussamme

Löydät verkkohakemuksen täyttöohjeen täältä.

Päivärahaa ei voi hakea ennakkoon, vaan sitä haetaan aina takautuvasti. Hakemus tulee toimittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä haettavasta päivästä.  

Jatkohakemuksen voi toimittaa kassalle, vaikka ensimmäistä hakemusta ei olisikaan vielä käsitelty.  

Mikäli haluat lähettää hakemuksen postitse tai liitetiedostona, löydät tulostettavat hakemuslomakkeet Lomakkeet ja liitteet -sivulta.

Lähetä paperiset hakemukset ja liitteet osoitteeseen: 
Palvelualojen työttömyyskassa 
PL 93 
00531 HELSINKI

Liitä ensimmäiseen hakemuksesi kopio työsopimuksesta sekä mahdollisesta irtisanomisilmoituksesta. Mikäli sinut on lomautettu, liitä mukaan lomautustodistus.

Palkkatodistuksen toimittaminen ei ole välttämätöntä, mutta se voi nopeuttaa käsittelyä niissä tapauksissa, jolloin työttömyyskassa ei saa kaikkia tarvittavia palkkatietoja Tulorekisteristä.

Muutosverokortin etuutta varten voi tilata OmaVero -palvelusta. Merkitse etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa. Tämä kannattaa usein tehdä, sillä palkkaa varten annettu veroprosentti korotetaan päivärahaa maksettaessa aina 25 prosenttiin. 

Mikäli työaikasi vaihtelee ja työsopimuksessasi on vähemmän kuin 18 työtuntia viikossa (esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttava), toimita liitteeksi lisäksi viikkotuntiselvitys. Viikkotuntiselvityksessä tulee olla työnantajan allekirjoitus ja se tulee olla niin pitkältä ajalta, että työssäoloehtoon vaaditut 26, vähintään 18 tuntista työviikkoa täyttyvät.

Jos sinulla on yritystoiminnan tuloja tai maa-, metsä- tai porotaloudesta saatua ansiotuloa, toimita kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä. Jos toiminta on vasta alkanut, eikä verotuspäätöksellä ole vähintään puolen vuoden ajalta tietoja toiminnasta, toimita verotuspäätöksen sijaan kuukausikohtainen erittely yritystoiminnan tuloista ja menoista, yritystoiminnan alusta lukien. 

Jos sinulla ei ole kaikkia tarvittavia liitteitä hakuhetkellä, voit toimittaa ne myöhemmin. Liitteet voi toimittaa sähköisessä muodossa myös verkkopalvelun kautta. Mikäli toimitat liitteet paperilla, ei liitteiden tarvitse olla alkuperäiskappaleita, vaan kopiot riittävät. Mikäli tarvittavia tietoja tai liitteitä jää syystä tai toisesta puuttumaan, pyydämme lisätietoja viimeistään käsittelyn yhteydessä.

Jatkohakemukseen ei yleensä tarvita liitteitä. Ilmoita kuitenkin työttömyyskassalle aina kaikista muutoksista tilanteessasi.  Jos sinulla on palkkatuloa hakujaksolla, saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Mikäli kuitenkin hakujaksolla maksettuun palkkaan sisältyy sairausajan- tai loma-ajan palkkoja, on hyvä toimittaa palkkalaskelma.  Jos aloitat työn, toimita aina kassalle kopio työsopimuksesta. Pyydämme lisäselvitykset hakemuksen käsittelyn yhteydessä, mikäli niitä tarvitsemme.

Ansiopäivärahan hakijan muistilistaTarkista tarvittavat toimenpiteet ja ota talteen kätevä muistilista.