-

Sosiaalietuuksien vaikutus

Erilaiset etuudet saattavat vaikuttaa työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan. Osa etuuksista vähennetään ansiopäivärahasta ja osa estää ansiopäivärahan myöntämisen. Jotkut etuudet eivät vaikuta päivärahaan lainkaan. 

Ansiopäivärahan myöntämisen estäviä etuuksia ovat:

 • raskausraha ja vanhempainraha
 • kuntoutusraha
 • sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
 • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvat päivärahat ja eläkkeet

Ansiopäivärahan estävät etuudet ovat lakiin perustuvia, ansionmenetystä korvaavia etuuksia.

Mikäli estävässä etuudessa on omavastuuaika (esim. kuntoutus- ja sairauspäiväraha), voidaan sen ajalta maksaa ansiopäivärahaa.

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • tartuntatautipäiväraha
 • joustava hoitoraha
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • lastenhoidon tuki

Lastenhoidon tuki myönnetään perhekohtaisesti, joten se huomioidaan myös ansiopäivärahassa samoin. Hakijalle myönnetty tuki vähentää aina hakijan päivärahaa. Puolisolle myönnetty tuki vähentää hakijan päivärahaa, ellei puoliso hoida lasta kotona ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta. Puolisolle myönnettyä tukea ei vähennetä myöskään silloin, kun se vähennetään jo puolison itsensä saamasta työttömyysetuudesta.

Etuuksia, jotka eivät vaikuta ansiopäivärahaan ovat:

 • lapsilisä
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • perhe-eläkkeet
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke

Päivärahan hakijan tulee ilmoittaa työttömyyskassalle saamansa estävät ja vähentävät etuudet. Jos olet epävarma siitä, onko saamasi etuus tällainen, ilmoita siitä hakemuksessa. Työttömyyskassa pyytää tarvittaessa lisätietoa sinulle myönnetystä etuudesta.