-

Takaisinperintä

Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, on työttömyyskassan perittävä liikaa maksettu etuus takaisin.

Ennen varsinaisen takaisinperintäpäätöksen antamista, työttömyyskassa toimittaa sinulle kuulemiskirjeen, johon vastaamalla sinulla on mahdollisuus kertoa oma kantasi asiaan. Kuulemiskirjeessä kerrotaan, miten liikamaksu on syntynyt, miten asia olisi pitänyt ratkaista ja mikä on liikaa maksetun etuuden määrä.

Kuulemisen yhteydessä voit tehdä maksusuunnitelman takaisinperintäosastomme kanssa, jos liikamaksun palauttaminen kertamaksuna ei ole mahdollista. Voit myös sopia liikamaksun kuittaamisesta tulevista etuuksista, jos olet etuuden saajana työttömyyskassalla.

Takaisinperinnän kohtuullistaminen ja luopumisharkinta

Takaisinperinnästä voidaan tietyin edellytyksin luopua joko osittain tai kokonaan. Luopumisharkinnassa huomioidaan liikamaksun määrä, hakijan ja hänen perheensä sosioekonominen kokonaistilanne, sekä liikamaksuun johtaneet syyt.Takaisinperinnästä ei voida luopua yksinomaan sillä perusteella, että liikamaksu on aiheutunut etuudenmaksajan tai muun viranomaisen virheestä tai muusta myötävaikutuksesta. 

Jos haet takaisinperinnästä luopumista, niin toimita kassalle toimeentulotukipäätös tai selvitys taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteistasi. Löydät selvityslomakkeen Lomakkeet ja liitteet -sivulta

Voit olla kaikissa takaisinperintään liittyvissä asioissa yhteydessä takaisinperintäosastoomme, joko verkkopalvelussa Viestit- osion kautta tai sähköpostitse takaisinperinta@pam.fi.

Ilmoitusvelvollisuus 

Työttömyysturvalain 11 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentin mukaan työttömyyspäivärahan hakija on velvollinen ilmoittamaan työttömyyskassalle päivärahan myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen täyttämisessä edellytetään huolellisuutta. Työttömyyskassa ei voi tehdä oikeaa maksupäätöstä, ellei kassalla ole päätöstä tehtäessä kaikkia tarvittavia tietoja. 

Päivärahahakemuksessa jokaisen päivän kohdalle on merkittävä, onko ollut työssä, työtön, sairas, koulutuksessa jne. Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, joka saattaa vaikuttaa oikeuteen saada etuutta tai pienentää etuuden määrää, hänen tulee viipymättä ilmoittaa muutoksesta työttömyysetuuden maksajalle.