-

Työskentely ulkomailla

Työttömän työnhakijan on tietyin edellytyksin mahdollista lähteä enintään kolmeksi kuukaudeksi EU-/ETA-maahan tai Sveitsiin työnhakuun.

Ulkomaan työnhakumatkalle lähteminen edellyttää, että olet kokonaan työtön ja ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 4 viikon ajan ennen lähtöäsi. Sinun täytyy myös täyttää ansiopäivärahan saamisen yleiset edellytykset.

TE-toimisto selvittää oikeutesi lähteä työnhakuun ulkomaille ja antaa työttömyyskassalle lausunnon edellytysten täyttyessä. Ota siis TE-toimistoon yhteyttä hyvissä ajoin, jos suunnittelet työnhakumatkaa ulkomaille.

Kohdemaan työmarkkinoille rekisteröityminen

Työnhakumatkan aikana olet kohdemaan työmarkkinoiden käytettävissä, ja sinun pitää noudattaa paikallisia työnhakuun liittyviä velvoitteita. Rekisteröityminen paikallisille työvoimaviranomaisille on tehtävä seitsemän päivän kuluessa saapumisestasi. Jos rekisteröityminen tapahtuu myöhemmin kuin ensimmäisen seitsemän päivän aikana, päiväraha myönnetään vasta rekisteröitymispäivästä alkaen.

Sinun täytyy toimittaa kohdemaan työvoimaviranomaisille myös työttömyyskassan täyttämä U2-lomake. Lomakkeella annetaan lupa työttömyysetuutesi siirtämiselle toiseen maahan. Pyydä lomake työttömyyskassalta viimeistään kaksi viikkoa ennen matkustuspäivääsi.

Kun olet rekisteröitynyt työnhakijaksi kohdemaassa ja toimittanut U2-lomakkeen paikallisille työvoimaviranomaisille, he lähettävät Suomeen työttömyyskassalle tiedon rekisteröitymisajankohdasta U009-lomakkeella. Työttömyyskassa voi jatkaa päivärahan maksamista vasta sitten, kun U009- lomake on saapunut kassalle.

Voit hakea ansiopäivärahaa ulkomaan työnhaun aikana omasta työttömyyskassastasi samalla tavalla, kuin Suomessa ollessasi. Ansiopäiväraha maksetaan samansuuruisena ja samoin perustein, kuin ollessasi työttömyysetuuden saajana Suomessa.

Työllistyminen työnhakumatkan aikana

Jos työllistyt kohdemaassasi, ilmoita asiasta välittömästi paikallisille työvoimaviranomaisille. Osa-aikatyön tai enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta voit hakea soviteltua päivärahaa työnhakumatkan aikana samoin perustein, kuin Suomessa ollessasi. Toimita tiedot työsuhteesta ja kopio työsopimuksesta työttömyyskassalle.

Jos vastaanotat yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea ansiopäivärahaa työsuhteen alkamista edeltävään päivään saakka. Jäädessäsi töihin ulkomaille, ilmoita asiasta työttömyyskassalle ja pyydä U1-lomake, jolla voit siirtää Suomessa kertyneet työssäolokaudet ja vakuutuskaudet työskentelymaahan. Työttömyyskassan jäsenyys Suomessa kannattaa pitää voimassa siihen saakka, että vakuutuskautesi siirto toiseen EU/ETA-maahan on tehty.

Ruotsissa ja Tanskassa on vapaaehtoinen työttömyysvakuutus, joten sinun tulee liittyä paikallisen työttömyyskassan jäseneksi, jos haluat vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta. Muissa EU-/ETA-alueen maissa on yleinen työttömyysvakuutus, eli kaikki työssä olevat ovat automaattisesti työttömyysturvan piirissä. 

Paluu Suomen työmarkkinoille

Jos työnhakumatkasi ei tuota tulosta etkä työllisty kohdemaahan, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistossa kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Jos palaat kolmen kuukauden määräajan aikana, ansiopäivärahaa voidaan maksaa paluusi jälkeen ilman katkosta.

Jos rekisteröidyt Suomessa vasta kolmen kuukauden määräajan umpeuduttua, sinun täytyy työskennellä tai osallistua TE-toimiston koulutukseen neljän viikon ajan, ennen kuin ansiopäivärahan maksamista voidaan jatkaa.

Jos työskentelet toisessa EU-maassa kuin missä asut, olet niin kutsuttu rajatyöntekijä. Rajatyöntekijäksi katsotaan henkilö, joka palaa säännöllisesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa vakinaiseen asuinmaahansa. 

Työttömyysturvan saaminen rajatyöntekijänä edellyttää, että rekisteröidyt työnhakijaksi siinä maassa, joka maksaa sinulle työttömyysetuuden. 

Päiväraha maksetaan joko asuinmaasta tai työskentelymaasta, riippuen siitä onko työttömyys kokoaikaista vai osa-aikaista.

 • Kokoaikaisen työttömyyden ajalta rajatyöntekijöiden ansiopäivärahan maksatus tapahtuu asuinvaltiosta.
 • Osa-aikaisessa työttömyydessä (esim. osa-aikatyö tai kokoaikainen tai osa-aikainen lomautus) maksatuksen hoitaa työskentelymaan laitos. 

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain työttömyyskassan jäsenelle ja vain siltä ajalta, jolloin kassajäsenyys on voimassa. Sinun täytyy liittyä työttömyyskassaan siinä maassa, jossa työskentelet. Jos työsuhde päättyy ja jäät kokonaan työttömäksi, sinun tulee liittyä välittömästi suomalaiseen työttömyyskassaan. 

Jos teet ulkomailla töitä suomalaiselle työnantajalle niin kutsuttuna lähetettynä työntekijänä, huomioidaan tehty työ työttömyysturvan osalta samoin edellytyksin työssäoloehtoon, kuin Suomessa tehty työ.

Lähetettynä työntekijänä kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin, joten sinun pitää olla työttömyyskassan jäsen, jotta työ voidaan huomioida työssäoloehtoon.

Lähetetyn työntekijän täytyy hakea ennen muuttoa ulkomaille päätös Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta (= A1-todistus). Jos työskentely tapahtuu toisessa Pohjoismaassa, EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, pyydetään A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta Eläketurvakeskuksesta. Muissa tilanteissa A1-todistuksen antaa Kela.  

Jos ansiopäiväraha määritellään lähetettynä työntekijänä tehdystä työstä, ansiopäivärahan määrityksessä huomioidaan niin kutsuttu vakuutuspalkka. Vakuutuspalkka on se palkanosa, josta työnantaja on maksanut lakisääteiset vakuutusmaksut Suomeen.

Löydät lisätietoja A1- todistuksen hakemisesta Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. 

Jos työssäoloehtosi ei täyty ulkomailta paluun jälkeen Suomessa tehdyistä työviikoista, voidaan myös muissa EU-/ETA-maissa, Sveitsissä ja Britanniassa tehty työ huomioida tietyin edellytyksin työssäoloehtoon. Työttömyyskassa tarvitsee aina U1-lomakkeen työskentelymaasta, jotta ulkomaantyö voidaan huomioida työssäoloehtoon.

Ruotsissa ja Tanskassa tehdystä työstä huomioidaan vain ajanjaksot, jolloin olet ollut paikallisen työttömyyskassan jäsenenä.

Työskentelyjaksojen hyväksilukeminen edellyttää lisäksi, että:

 • Olet liittynyt työttömyyskassaan kuukauden sisällä Suomeen muutostasi- / tai työsuhteesi päättymisestä lukien. Kuukauden jakso lasketaan työsuhteen päättymisestä alkaen, jos työsuhteesi on päättynyt ennen muuttoa, etkä ole työsuhteen päättymisen jälkeen ollut rekisteröityneenä työnhakijaksi.

  Kuukauden jakso lasketaan muuttopäivästä lukien, jos olet ollut hyväksyttävästä syystä pois työmarkkinoilta ennen muuttoasi Suomeen. Hyväksyttäviä syitä ovat esim. alle 3-vuotiaan lapsen kotihoito, oma sairaus tai opiskelu.
   
 • Olet työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai toiminut Suomessa yrittäjänä vähintään neljä kuukautta.

  Huomioithan, että neljän viikon työskentelyä tai yrittäjyyttä Suomessa ei edellytetä, jos olet ennen työttömyyttä ollut rajatyöntekijä tai jos olet niin kutsuttu Pohjoismainen viiden vuoden paluumuuttaja.

  Viiden vuoden paluumuuttajaksi katsotaan henkilö, jonka viimeisin työ on tehty pohjoismaassa, ja joka on ollut viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa työssä tai saanut Suomessa päivärahaa. Viiden vuoden paluumuuttajilla on kuukauden sijaan kahdeksan viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan.

  Ulkomailla yrittäjänä toimimisen kaudet voidaan huomioida Suomessa yrittäjän työssäoloehtoon, jos ne on tehty maassa, jossa yrittäjänä tehty työ oikeuttaa työttömyysturvaan.

 


 

Muualla kuin EU-/ETA-maissa, Sveitsissä ja Britanniassa tehtyä työtä ei voida hyväksilukea työssäoloehtoon Suomessa. Jos päivärahasi on kuitenkin ennen ulkomaille töihin lähtemistä määritelty tai olet ollut päivärahan saajana, päivärahaan voi olla oikeus myös palattuasi Suomeen. Päivärahaa voidaan maksaa, jos ansiopäivärahan saamisen edellytykset täyttyvät ja jos kassajäsenyytesi on ollut yhtäjaksoisesti voimassa myös ulkomailla työskentelysi ajan. Työskentelyjaksolle ei ole määritelty enimmäispituutta.

Jos päivärahaasi ei ole määritelty ennen lähtöäsi töihin nk. kolmansiin maihin, eikä sinulle ole maksettu päivärahaa ennen lähtöä, päivärahaa määriteltäessä työssäoloehto huomioidaan normaalien tarkastelujaksoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Huomioithan myös, että jos olet poissa Suomen työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman työttömyysturvalain mukaista hyväksyttävää syytä, joudut täyttämään työssäoloehdon uudelleen palattuasi, ollaksesi oikeutettu päivärahaan.

Ota yhteyttä aina työttömyyskassaan, jos sinulla on epäselvyyttä tilanteestasi tai jos suunnittelet ulkomaille töihin lähtemistä.