-

Työskentely ulkomailla

Mikäli jäät työttömäksi ulkomailta paluun jälkeen, voit hakea ansiopäivärahaa Suomesta toisessa EU-maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsissa ja Tanskassa tehdystä työstä hyväksytään työssäoloehtoon vain sellaiset työskentelyjaksot, joiden aikana olet ollut paikallisen työttömyyskassan jäsen. 

Voit hakea ansiopäivärahaa toisessa EU-ja ETA-maassa tehdyn työn perusteella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 
  • olet työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa tai toiminut Suomessa yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja 
  • olet liittynyt työttömyyskassaan kuukauden sisällä Suomeen muutostasi tai työsuhteesi päättymisestä. Jos työsuhteesi lähtömaassasi on päättynyt ennen muuttoa, etkä ole tämän jälkeen ollut rekisteröityneenä työnhakijana, kuukauden jakso lasketaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jos poissaolosi työmarkkinoilta on johtunut esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta tai sairaudesta tai opinnoista, kuukauden jakso lasketaan muutosta lukien. 
Neljän viikon työskentelyä tai neljän kuukauden yrittäjänä toimimista Suomessa ei kuitenkaan edellytetä, jos: 
  • olet työskentelysi aikana asunut edelleen Suomessa ja jäänyt kokonaan työttömäksi
  • olet niin sanottu viiden vuoden paluumuuttaja eli olet viimeksi työskennellyt pohjoismaassa ja ollut viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa työssä tai saanut Suomessa päivärahaa. Tässä tapauksessa sinulla on kuukauden sijasta kahdeksan viikkoa aikaa liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan. 

Jos olet harjoittanut yritystoimintaa maassa, jossa yrittäjänä toimiminen oikeuttaa työttömyysturvaan, voidaan tällainen jakso lukea myös Suomessa hyväksi yrittäjän työssäoloehtoon. 

Jos olet viimeksi työskennellyt Suomessa tai olet yllä kuvattu viiden vuoden paluumuuttaja, ansiopäivärahasi määrä lasketaan Suomessa saaduista ansioista. Jos olet asunut Suomessa työskennellessäsi muussa EU-maassa, ansiopäivärahasi määrä lasketaan kuitenkin muussa EU-maassa työskentelystä saaduista tuloista. 

Kun haet ansiopäivärahaa Suomesta ulkomailta palattuasi, voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä pyytämällä lähtömaastasi U1-lomakkeelle tiedot työskentelykausistasi. Kassa voi pyytää tiedot myös itse suoraan lähtömaan viranomaiselta. 

Ulkomailla suomalaiselle työnantajalle lähetettynä työntekijänä tehty työ ei eroa Suomessa tehdystä työstä työttömyysturvan osalta. Ansiopäivärahan työskentelyedellytys siis kertyy työn ajalta, eikä työn hyväksi lukeminen edellytä työjaksoa Suomessa.Näissä tilanteissa Eläketurvakeskukselta on etukäteen haettava todistus A1

EU-maiden ulkopuolella muutoin kuin lähetettynä työntekijänä tehty työ ei kerrytä työssäoloehtoa ollenkaan.

Työskentely muussa kuin asuinmaassa (rajatyöntekijä) 

Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee muussa EU-maassa, kuin asuinvaltiossaan. Rajatyöntekijän kohdallaansiopäivärahaoikeuteen vaikuttaa se, onko työsuhteessa vai täysin työtön. 

  1. Jos olet osa-aikatyösuhteessa tai osittain lomautettu, työttömyysturvan maksaa työskentelymaan laitos. 
  1. Jos olet kokonaan työtön, työttömyysturvan maksaa asuinvaltiosi laitos. 

Mikäli olet rajatyöntekijä, voit hakea ansiopäivärahaa sillä edellytyksellä, että työnhakijaksi rekisteröityminen on tapahtunut siinä maassa, josta ansiopäivärahaa haetaan. 

Ansiopäivärahaoikeus, jos lähdet ulkomaille työnhakuun: 

Voit hakea ansiopäivärahaa myös ulkomaille muuttaessasi kolmen kuukauden ajan työttömyyskassasta, jos olet ollut työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa, etkä ole työsuhteessa. Jos harkitset muuttoa ulkomaille löytääksesi töitä, ota yhteys TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii oikeuden ansiopäivärahaan työnhakumatkan ajalle, ja ilmoittaa kassalle, kun edellytykset ansiopäivärahalle ulkomaan työnhakumatkan ajalle täyttyvät. 

Jotta voit saada ansiopäivärahaa työnhakumatkan ajalle, rekisteröidy kohdemaassa paikalliselle työvoimaviranomaiselle seitsemän päivän kuluessa lähdöstäsi. Hae ansiopäivärahaa suomalaisesta työttömyyskassasta samalla tavalla kuten olet hakenut päivärahaa ennen lähtöäsikin. Jos rekisteröidyt kohdemaassa myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa, ansiopäivärahaa maksetaan vasta rekisteröitymispäivästä lukien.