-

Medlemskrav

Du måste vara i ett anställningsförhållande då du blir medlem. Du kan inte bli medlem då du är arbetslös eller permitterad, och inte heller under föräldraledighet, vårdledighet eller då du är i beväringstjänst. Om du är deltidsanställd eller jobbar på vid behov avtal, måste dagen då du blir medlem i kassan vara en arbetsdag.

En medlem i kassan kan inte samtidigt vara medlem i en annan kassa enligt lagen om arbetslöshetskassor. Vi ber dig meddela ifall du flyttar ditt medlemskap till en annan kassa. Ifall du flyttar ditt medlemskap till en annan kassa inom en månad från att du avslutat ditt medlemskap i din tidigare kassa flyttas ditt arbetsvillkor och din medlemskapstid med dig.

Du kan bli kassans medlem i fall du är löntagare. Du kan inte ansluta dig till Servicebranschernas arbetslöshetskassa om du är företagare. Arbetsvillkoret och medlemstiden kan inte heller förflyttas från företagarkassan till löntagarkassan.  Du betraktas som företagare om du är sysselsatt i ditt eget företag, eller i ett företag som ägs av en person som bor i samma hushåll som du och om du äger en tillräckligt stor andel av företaget. Om du arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem, men inte själv äger en andel av företaget, kan du ansöka om medlemskap i arbetslöshetskassan som löntagare.

Småskalig näringsverksamhet hindrar dig inte från att bli medlem i Servicebranschernas a-kassa. Mer information om företagare som bisyssla hittar du här.

Betalning av medlemsavgift

Arbetslöshetskassans medlemsavgift är lika för alla och den ska betalas även när du är arbetslös, studerande, föräldraledig, vårdledig, eller i beväringstjänst.

År 2024 är medlemsavgiften 84 €. Arbetslöshetskassans medlemsavgift betalas för hela året i en rat i februari (förfallodatum 15.2.2024). Om du blir medlem mitt under året, betalar du medlemsavgift från och med anslutningsmånaden (7 euro/månad), och förfallodagen för fakturan är den 15:e dagen följande månad efter din anslutning.

Medlemskapet är i kraft utan avbrott då du betalar medlemsavgiften i tid. En obetald medlemsavgift leder till att medlemskapet avslutas från den dag som medlemsavgiften är obetald.

Ifall du blir medlem eller avslutar ditt medlemskap i mitten av en månad ska du betala medlemsavgift för hela den pågående månaden. När ditt medlemskap avslutats kan arbetslöshetskassan betala tillbaka medlemsavgiften för de månader som medlemskapet inte varit i kraft.

Om du är medlem i Servicefacket, ingår kassans medlemsavgift i fackavgiften.