-

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller www.palvelualojenkassa.fi-webbsidan och har skapats 3.12.2021. Liana Technologies har genomfört denna digitala tjänst och utvärderat dess tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för digitala tjänster

Uppfyller kritiska A & AA-krav.

Har du upptäckt brister i tillgänglighet i våra digitala tjänster? Informera oss om det så gör vi vårt bästa för att rätt till det.

Kontakta oss via e-post tkassa.palaute(at)pam.fi

 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, bör du först ge respons till webbplatsens administratör. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du anmäla det till Södra Finlands regionförvaltningsverk. På Södra Finlands regionförvaltningsverks webbplats finns information om hur man gör ett klagomål och hur ärendet handläggs.  

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Södra Finlands regionsförvaltningsverk, Enheten för tillgänglighetstillsyn. www.saavutettavuusvaatimukset.fi  

E-post: saavutettavuus@avi.fi

Telefon: växel 0295 016 000.

 

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår tillgänglighet

Ett tillgänglighetsutlåtande har getts ang. våra digitala tjänster

Tillgängligheten av webbplatsen har testats bl.a. med hjälp av Web Accessibility Evaluation Tool-webbtillgänglighetsverktyget samt med hjälp av macOS-operativsystemets VoiceOver-skärmläsningsteknik. Webbsidorna har testats med olika webbläsare. Olika funktioner har testats, inklusive navigering och sökfunktioner.

Bland annat har följande har konstaterats om webbplatsens tillgänglighet:

  • webbplatsen kan användas via tangentbordsgränssnittet.
  • webbplatsens element har beskrivande etiketter eller förklaringar som utnyttjas av skärmläsningstekniker. - användningen av webbplatsen är också möjlig när storleken på webbplatsens innehåll ökas till 200 %.
  • webbplatsen är responsiv och man kan navigera på sidorna med olika storlekars skärmar.
  • kontrastskillnaden i färgen på texterna är tillräckligt stor jämfört med bakgrunden, texten sticker m.a.o. ut från bakgrunden.
  • kritiska tillgänglighetskrav på A- och AA-nivå har beaktats vid utformningen av webbplatsen.