-

Skicka bilagor

Enklaste sätt att ta kontakt till A-kassan är att logga in på kassans Webbtjänst. Via kassans Webbtjänst kan du bland annat skicka en elektronisk ansökan och bilagor, kontrollera betalningsdatum och skicka meddelanden till a-kassan.

Medlemmar och arbetsgivare kan också skicka dokument utan att logga in på webbtjänst via funktionen Skicka bilagorFör att påskynda handläggning av ansökningar rekommenderar vi medlemmar att skicka in bilagor och ansökningar via Webbtjänsten.

I fall du inte kan använda webbtjänsten eller Skicka bilagor -funktionen, kan du sända uppgifter via e-post till kassa@pam.fi.

Uppgifter som innehåller personuppgifter borde skickas via fackets skyddad e-post. Alla ansökningar och bilagor i pappersform kan skickas till följande adress: Servicebranschernas arbetslöshetskassa, PB 93, 00531 Helsingfors.