-

Arbetsoförmåga och inkomstrelaterad dagpenning

Utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning då maximitiden för sjukdagpenning uppnås 

Om arbetsoförmågan varar länge, kan rätten till sjukdagpenning upphöra. Då maximitiden för sjukdagpenning är uppnådd, har du rätt att ansöka om invalidpension. Handläggningstiden för invalidpension kan dock vara flera månader lång och alltid beviljas inte pensionen, även om sjukledigheten fortsätter. I dessa situationer kan du ha rätt till arbetslöshetsförmån. Dagpenning kan utbetalas ända tills du beviljas pension eller tills din sjukledighet tar slut. För att få dagpenning måste du uppfylla allmänna villkoren för inkomstrelaterad dagpenning.

Registrera dig som arbetslös arbetssökande 

Också i dessa situationer ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Meddela TE-byrån att du söker heltidsarbete, för endast den som söker heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån. Du kan anmäla dig till TE-byrån genast då du vet när maximitiden för din sjukdagpenning är uppnådd. Om du emellertid beviljas pension innan du hinner ansöka om dagpenning, räcker det att du anmäler saken till TE-byrån.

Utbetalningen av dagpenning förutsätter också i dessa fall att arbetsvillkoret uppfylls och medlemstiden i kassan är tillräcklig.

Ansök två veckor efter att din sjukpenning upphör

Du kan fylla i den första ansökningen då det gått två veckor sedan maximitiden för sjukdagpenning uppnåddes. I fortsättningen kan du ansöka om dagpenning i fyraveckorsperioder. Till ansökan ska bifogas en kopia av det senaste beslutet om sjukdagpenning och en kopia av ett giltigt läkarintyg. Uppge också i ansökan ifall du ansökt om pension och ifall du fått avslag på din pensionsansökan, bifoga en kopia av det negativa beslutet. 

Intyg från arbetsgivaren

Om ditt anställningsförhållande fortfarande är i kraft bör du till kassan lämna in ett intyg från arbetsgivaren om att sådant arbete som motsvarar din arbetsförmåga inte kan erbjudas. Arbetsgivaren utfärdar ett fritt formulerat intyg om det till kassan. Som bevis duger inte ett protokoll från ett trepartsmöte, utan arbetsgivaren ska skriva ett intyg för arbetslöshetskassan.  

Beviljande av pension

Då pensionsanstalten beviljar pension, meddelar den kassan om saken. Pensionsanstalten utbetalar pensionen till arbetslöshetskassan för den tid som kassan har hunnit betala ut dagpenning till dig. Om pensionen är högre än dagpenningen, utbetalas skillnaden till dig. Om pensionen inte täcker dagpenningen i sin helhet, indrivs inte skillnaden av sökanden. Kassan och pensionsanstalten sköter ärendet sinsemellan, du behöver inte bry dig om saken. Meddela ändå kassan och TE-byrån när du har fått ditt pensionsbeslut.