/   Om oss
/   Om oss
-

OM OSS

A-kassans förvaltning

Arbetslöshetskassans viktigaste bestämmande organ är kassamötet och styrelsen.

Kassamötet  

Den högsta beslutande makten utövas av kassamötet som är ett möte för arbetslöshetskassans medlemmar. Mötet kan vara ett ordinarie årsmöte eller ett extraordinarie möte som sammankallas särskilt.  

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för kassans förvaltning och en ändamålsenlig organisering av dess verksamhet. Dessutom företräder styrelsen a-kassan. Den har även tillsyn över att kassans angelägenheter sköts enligt lagen, kassans stadgar och kassamötets beslut. Styrelsens uppgifter beskrivs närmare i stadgarna.

Styrelsen för Servicebranschernas arbetslöshetskassa 2023-2027

Ordförande: Heidi Lehikoinen
Medlemmar: Mikko Puustinen (vice ördförande), Mats Eriksson och Erja Killström

Suppleanter: Tiina Kuusisto, Mari Laasio och Jani Mantere

A-kassans ledning och kommunikation

Ilkka Nissilä, direktör

ILKKA NISSILÄ
direktör

Tomi-Pekka Auranen, förvaltningschef

TOMI-PEKKA AURANEN
förvaltningschef

Yrjö Katajaroutio,  förmånschef

YRJÖ KATAJAROUTIO
förmånschef

Marika Peltomäki,  kundchef

MARIKA PELTOMÄKI
kundchef

 

A-kassans stadgar

Reglerna för kassaregistret kan du läsa här.

 

Lagen om arbetslöshetskassor

Lagen om arbetslöshetskassor kan du läsa här.