-

Ändringar i medlemskapet

Uppdatering av uppgifter

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade i vårt medlemsregister (namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv.) och kom ihåg att anmäla om förändringar i anslutning till ditt medlemskap, om du till exempel vill utträda ur kassan, blir företagare, går i pension eller flyttar utomlands för att arbeta. Du kan anmäla om förändringar per e-post på adressen tkassa.jasenrekisteri@pam.fi eller i kassans e-tjänst eller per telefon på numret 020 690 211 (må–fr kl. 10.00–14.00).

Byte av kassa

Du kan vara medlem i endast en arbetslöshetskassa åt gången. Om du blir medlem i en annan arbetslöshetskassa, ber vi dig meddela oss om saken utan dröjsmål. Om du ansluter dig till en ny arbetslöshetskassa inom en månad från ditt utträde ur den tidigare kassan, överförs också den arbetstid och den medlemskapstid du ackumulerat till den nya kassan. En förutsättning för detta är att du har betalat medlemsavgifterna till den föregående arbetslöshetskassan fram till tidpunkten för utträdet. Dagen för utträdet är dagen då den skriftliga anmälan om utträde kommer in.

Att utträda ur kassan

Du kan utträda ur arbetslöshetskassan när du vill. Anmälan om utträde ska göras skriftligt. Du kan skicka anmälan om utträde per post till Servicebranschernas arbetslöshetskassa, per e-post på adressen tkassa.jasenrekisteri@pam.fi eller i kassans e-tjänst.

Personer som är anställda inom alla branscher kan vara medlemmar i Servicebranschernas arbetslöshetskassa, så om du håller på att ansluta dig till ett fackförbund inom en annan bransch, kan du ändå, om du så önskar, fortsätta vara medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Om du redan är medlem i arbetslöshetskassan via förbundet och vill vara kassamedlem även i fortsättningen, kan du anmäla om detta genom att skicka ett meddelande i PAM:s e-tjänst. Då behöver du inte skicka in en ny medlemsansökan till arbetslöshetskassan.

Övergång till företagsverksamhet

När du övergår från löntagare till företagare kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som har ackumulerats under perioden som löntagare om mindre än 18 månader har förflutit sedan företagsverksamheten inleddes och om arbetsvillkoret för företagare ännu inte har uppfyllts. Under denna 18-månadersperiod kan du fortsätta vara medlem i löntagarkassan (t.ex. Servicebranschernas arbetslöshetskassa) eller byta till Företagarkassan.

Observera att arbetsvillkoret för företagare inte ackumuleras i löntagarkassan. Det lönar sig alltså att flytta över medlemskapet till Företagarkassan senast då företagsverksamheten pågått i knappt 18 månader. En medlem i löntagarkassan som arbetar som företagare på heltid i över 18 månader förlorar det arbetsvillkor som ackumulerats i sin helhet.

Detsamma gäller även i den andra riktningen. När du övergår från företagare till löntagare, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till dig under arbetslöshetsperioden enligt det arbetsvillkor som ackumulerats under perioden som företagare om arbetsvillkoret för löntagare ännu inte har uppfyllts. Vid anställningens början kan du fortsätta vara medlem i företagarkassan eller byta till löntagarkassan. Arbetsvillkoret för löntagare ackumuleras dock inte i Företagarkassan.