-

Bli medlem

Välkommen som medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa!

Alla löntagare som hör till branscher som tillämpas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inte ännu fyllt 68 år kan bli medlemmar i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. En medlem i a-kassan har rätt till inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt till andra lagstadgade förmåner som kassan betalar.

Medlemsavgift

År 2024 är medlemsavgiften 84 €. Arbetslöshetskassans medlemsavgift betalas för hela året i en rat i februari (förfallodatum 15.2.2024). Om du blir medlem mitt under året, betalar du medlemsavgift från och med anslutningsmånaden (7 euro/månad), och förfallodagen för fakturan är den 15:e dagen följande månad efter din anslutning.

Medlemsansökan

Du kan ansöka om medlemskap i a-kassan genom att fylla i en elektronisk ansökning här. Alternativt kan du ansöka om medlemskap med en skriftlig ansökan som du skickar till a-kassan per post. Efter att vi fått ansökan, skickar vi dig en bekräftelse om ditt medlemskap.

Medlemskapet kommer i kraft från den dag då medlemsavgiften har betalats, dock tidigast från den dagen då ansökan har inkommit till kassan.

Mer information om kraven för medlemskap hittar du här.

Fackets medlemskap

Om du vill bli medlem också i PAM facket, kan du ansöka om medlemskap här. I fackets medlemskap ingår alltid medlemskap i a-kassan. Fackets medlemmar har utöver rätten till arbetslöshetsersättningar också rätt till bl.a. anställningsrådgivning, utbildning, rättshjälp och juristtjänster samt andra medlemsförmåner.