-

Lagändringar 2024

Uppdaterad: 20.10.2023
Status De planerade förändringarna är ännu inte i kraft. En del av lagändringarna behandlas för tillfället i riksdagen och resten är under beredning i ministeriet.

Regeringen har föreslagit flera ändringar i arbetslöshetsskyddet och den inkomstrelaterade dagpenningen. Dessutom innehåller regeringsprogrammet flera lagändringar, som fortfarande är under beredning i ministeriet.

Enligt de uppgifter vi har för tillfället kommer lagändringarna att träda i kraft stegvis under år 2024. De första lagändringarna (förlängning av självrisktiden, infasningen av semesterersättning och frysningen av indexförhöjningarna) beräknas träda i kraft 1.1.2024.

De planerade förändringarna är ännu inte i kraft. En del av lagändringarna behandlas för tillfället i riksdagen och resten är under beredning i ministeriet. Innehållet i lagändringarna och tidtabellen kan förändras. Arbetslöshetsskyddet fortsätter som det är, tills lagändringarna träder i kraft och tillämpningen av de nya lagarna börjar.

Nedan ser du en lista på de planerade lagändringar och en uppskattning om när ändringarna träder i kraft.

Mer detaljerad information om de olika lagändringarna kan du läsa på TYJ:s hemsida.

1.1.2024 Självrisktiden förlängs till sju dagar Inte i kraft
1.1.2024 Semesterlön skjuter upp början av rätten till förmåner Inte i kraft
1.1.2024 Folkpensionsindex kommer att frysas Inte i kraft
1.4.2024 Barnförhöjningarna slopas Inte i kraft
1.4.2024 Skyddselen på 279 / 300 euro för förvärvsinkomster
avskaffas
Inte i kraft
1.8.2024 Slut på systemet med alterneringsledighet Inte i kraft
1.9.2024 Nivån på dagpenningen kommer att graderas Inte i kraft
1.9.2024 Att arbeta med lönesubvention ger dig inte rätt
till inkomstrelaterad dagpenning
Inte i kraft
1.9.2024 Åldersrelaterade undantag slopas Inte i kraft
2.9.2024 För att få inkomstrelaterade förmåner måste
du arbeta i ett år
Inte i kraft
2.9.2024 Arbetsvillkoret för en person med inkomststöd
kommer att ”euroiseras”
Inte i kraft