-

Lagändringar 2024

Uppdaterad: 23.5.2024
Status

Riksdagen har godkänt det första av två lagpaket av regeringens planerade lagändringar gällande utkomstskydd för arbetslösa på fredagen den 15 december. Dessutom godkände riksdagen den 22.5.2024 en lagändring genom vilken systemet för alterneringsledighet avskaffas från och med den 1.8.2024.

De återstående lagförslagen behandlas av riksdagen. Innehållet och tidtabellen för de lagändringar som ännu inte fastställts kan fortfarande komma att ändras.

Arbetslöshetsförmånerna och den inkomstrelaterade dagpenningen kommer att genomgå flera lagändringar år 2024. Riksdagen har godkänt vissa av ändringarna. Ändringarna kommer att införas successivt under hela året 2024. Den första omgången av förändringar genomfördes den 1 januari och 1 april 2024.

Nedan har vi sammanställt central information om förändringarna i den ordning där deras implementering avses börja. Vi kommer att uppdatera webbsidan när lagförslagen godkänns eller när deras beredning fortskrider i riksdagen.

Några av de lagändringar som anges nedan trädde i kraft den 1 januari 2024 och kommer att införas successivt under året. De återstående lagförslagen behandlas av riksdagen. Detta innebär att det fortfarande kan komma ändringar i deras innehåll och tidtabell. Gällande lagstiftning kommer att tillämpas som vanligt tills förändringarna träder i kraft och deras genomförande påbörjas.

Mer detaljerad information om de olika lagändringarna kan du läsa på TYJ:s hemsida.

1.1.2024 Självrisktiden förlängs till sju dagar GODKÄND / I kraft från 1 januari 2024
1.1.2024 Semesterlön skjuter upp början av rätten till förmåner GODKÄND / I kraft från 1 januari 2024
1.1.2024 Folkpensionsindex kommer att frysas GODKÄND / I kraft från 1 januari 2024
1.4.2024 Barnförhöjningarna slopas GODKÄND / I kraft från 1 april 2024
1.4.2024 Skyddselen på 279 / 300 euro för förvärvsinkomster
avskaffas
GODKÄND / I kraft från 1 april 2024
1.8.2024 Slut på systemet med alterneringsledighet GODKÄND / I kraft den 1 augusti 2024
1.9.2024 Nivån på dagpenningen kommer att graderas Inte i kraft
1.9.2024 Att arbeta med lönesubvention ger dig inte rätt
till inkomstrelaterad dagpenning
Inte i kraft
1.9.2024 Åldersrelaterade undantag slopas Inte i kraft
2.9.2024 För att få inkomstrelaterade förmåner måste
du arbeta i ett år

GODKÄND / I kraft den 2 september 2024

2.9.2024 Arbetsvillkoret för en person med inkomststöd
kommer att ”euroiseras”
GODKÄND / I kraft den 2 september 2024