-

TE-tjänster

Om du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst som ordnas av TE-byrån, kan du eventuellt få en förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning. Arbetslöshetskassan betalar förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning på basis av det arbetskraftspolitiska utlåtandet från TE-byrån. Om deltagande i sysselsättningsfrämjande service avtalas med TE-byråerna. 

Förhöjd förtjänstdel

Förhöjd förtjänstdel betalas för högst 200 dagar och antalet beror på nivån på din dagpenning. Den förhöjda förtjänstdelen utgör 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen (2024 37,21 €). Om månadslönen överskrider brytningspunkten av 3534,95 euro, är förtjänstdelen för den överskridande delen 25 %.  

Kostnadsersättningen

Kostnadsersättningen är skattefri inkomst och utbetalas för de dagar du har deltagit i en sysselsättningsfrämjande tjänst. För TE-tjänsternas semesterperioder betalas ingen kostnadsersättning. Kostnadsersättningen är vanligtvis 9€ / dag och den betalas för högst fem dagar per vecka. 

Sysselsättningsfrämjande tjänster för vilka kostnadsersättning kan utbetalas är: 
  • frivilliga studier för invandrare 
  • arbetskraftsutbildning 
  • jobbsökarträning och karriärträning 
  • arbetsprövning och utbildningsprövning 
  • rehabiliterande arbetsverksamhet 
Förhöjd kostnadsersättningen

Kostnadsersättningen kan utbetalas med förhöjning (18€ / dag), om du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst utanför ditt pendlingsområde. Detta gäller dock inte för den rehabiliterande arbetsverksamheten. Förhöjd kostnadsersättning kan också utbetalas om tjänsten ordnas inom ditt pendlingsområde, men utanför din hemkommun, och ditt deltagande föranleder inkvarteringskostnader. Verifikat över inkvarteringskostnaderna ska bifogas ansökan.

Inkomstrelaterad dagpenning för studier

Inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas i högst 24 månader för studier. Rätt till arbetslöshetsskydd under frivilliga studier skall avtalas först och främst med TE-kontoret. Arbetslöshetskassan kan betala inkomstrelaterad dagpenning för studier endast på basis av TE-byråns utlåtande. Om studierna pågår i över två år ska den sökande övergå till att omfattas av t.ex. studiestöd.  

I fall maximitiden för inkomsterlaterad dagpenning (300-500 dagar beroende på längd av arbetshistoria) uppnås under studietiden, utbetalas arbetslöshetsersättningen av FPA som arbetsmarknadsstöd. Rätten till inkomsterelaterad dagpenning kan återupprättas först efter studiernas slut, även om arbetsvillkoret uppfylls under studierna.

Ansökningsanvisningar

Kom alltid ihåg att i din ansökan anteckna de dagar då du deltagit i en sysselsättningsfrämjande tjänst. I ansökan ska även semesterperioderna antecknas. 

Ytterligare anvisningar för hur man fyller i ansökan hittar du här