-

Rörlighetsunderstöd

Arbetslöshetskassan kan betala rörlighetsunderstöd åt sina medlemmar. Rörlighetsunderstödet är avsett att ersätta arbetsresekostnader och flyttkostnader som uppstår då man tar emot ett nytt arbete. Man kan också få understöd för introduktions- eller utbildningsperioden innan det nya arbetet inleds. Arbetslöshetskassan utreder rätten till rörlighetsunderstöd. Rörlighetsunderstödet är en skattepliktig förmån och den ska sökas inom tre månader från det att anställningsförhållandet eller utbildningen inleddes.

Krav för rörlighetsunderstöd:

    1.
  1. Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd endast om du är mottagare av inkomstrelaterad dagpenning då anställningsförhållandet eller utbildningen i anslutning till arbetet inleds och om tiden som används till arbetsresan tur och retur vid heltidsarbete uppgår till sammanlagt 2-3 timmar per dag.

  2. 2.
  3. Anställningsförhållandet ska vara i minst två månader.

     

  4. 3.
  5. Rörlighetsunderstöd kan utbetalas endast för ett avlönat anställningsförhållande.

Arbete som utförs genom uppdragsavtal eller fakturering räknas som företagsverksamhet, varvid rörlighetsunderstöd inte betalas.

Du har rätt till rörlighetsunderstöd om tiden som används till arbetsresan tur och retur vid heltidsarbete uppgår till sammanlagt över tre timmar per dag. För deltidsarbete ska tiden som används till arbetsresan tur och retur uppgå till sammanlagt över två timmar per dag.

Till rörlighetsunderstödet kan även beviljas en förhöjningsdel som betalas om arbetsplatsen (eller platsen för utbildningen som är relaterad till arbetet) ligger längre bort än 200 km från boningsorten eller där man bott innan flytten.

Rörlighetsunderstödets belopp och varaktighet

Rörlighetsunderstödets belopp är alltid lika stort som grunddagpenningen (37,21 euro/dag från 1 januari 2023) och man kan få en barnförhöjning. Förmånen betalas för fem dagar i veckan räknat från anställningsförhållandets början. För deltidsanställda utbetalas understöd endast för arbetsdagar.

Understödet utbetalas för en månad om anställningsförhållandets längd är två månader. Om anställningsförhållandet varar tre månader, betalas förmånen ut för 1,5 månader och för ett anställningsförhållande som varar minst fyra månader betalas förmånen ut för två månader. Rörlighetsunderstöd kan utbetalas för högst två månader, oberoende av för hur många dagar i veckan det betalas.