-

Bli medlem

Välkommen som medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa!

Alla löntagare som hör till branscher som tillämpas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inte ännu fyllt 68 år kan bli medlemmar i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. En medlem i a-kassan har rätt till inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt till andra lagstadgade förmåner som kassan betalar.

Medlemsavgiften för Servicebranschernas arbetslöshetskassa är 84 euro år 2023 (också är 2024). Arbetslöshetskassans medlemsavgift kan betalas i en rat eller i fyra rater (4 x 21 € år 2023).

Medlemsansökan

Du kan ansöka om medlemskap i a-kassan genom att fylla i en elektronisk ansökning här. Alternativt kan du ansöka om medlemskap med en skriftlig ansökan som du skickar till a-kassan per post. Efter att vi fått ansökan, skickar vi dig en bekräftelse om ditt medlemskap.

Medlemskapet kommer i kraft från den dag då medlemsavgiften har betalats, dock tidigast från den dagen då ansökan har inkommit till kassan.

Mer information om kraven för medlemskap hittar du här.

Fackets medlemskap

Om du vill bli medlem också i PAM facket, kan du ansöka om medlemskap här. I fackets medlemskap ingår alltid medlemskap i a-kassan. Fackets medlemmar har utöver rätten till arbetslöshetsersättningar också rätt till bl.a. anställningsrådgivning, utbildning, rättshjälp och juristtjänster samt andra medlemsförmåner.