-

Anslutning till arbetslöshetskassan

Bli medlem som löntagare

Varje löntagare som omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte ännu har fyllt 68 år kan bli medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Som löntagare betraktas en sådan löntagare vars utkomst baserar sig på arbete som utförs för en arbetsgivare. Då du ansluter dig till kassan ska du ha ett arbetsförhållande och vara i arbete. Du kan alltså inte ansluta dig då du är arbetslös eller permitterad på heltid, på oavlönad sjukledighet, föräldraledighet eller då du utför din värnplikt.

Företagare kan inte ansluta sig

Du kan inte bli medlem i kassan om du är företagare. Du betraktas som företagare om du är sysselsatt i ditt eget företag, ett företag som ägs av en familjemedlem eller någon annan som bor i samma hushåll och om du äger en tillräckligt stor andel av företaget. Om du arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem, men som du själv inte äger någon andel i, anses du inte vara företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Medlemskap i endast en kassa

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa. Om du ansluter dig till Servicebranschernas arbetslöshetskassa inom en månad sedan ditt utträde ur en annan arbetslöshetskassa, överförs din insamlade arbetsvillkors- och medlemsvillkorstid direkt från den föregående löntagarkassan till Servicebranschernas arbetslöshetskassa. En förutsättning för att din arbetsvillkors- och medlemsvillkorstid ska överföras är att du har betalat medlemsavgifterna till den föregående arbetslöshetskassan fram till tidpunkten för utträdet.

Då du fyller i medlemsansökan till Servicebranschernas arbetslöshetskassa, kan du om du så önskar befullmäktiga oss att ta hand om utträdesanmälan till den föregående arbetslöshetskassan i ditt ställe. Då behöver du inte själv ta hand om utträdesanmälan.

Medlemskapsansökan

Man ansöker om medlemskap i kassan med en skriftlig ansökan. Du behöver inte skicka ansökan till kassan om du anslutit dig till Servicebranschernas fackförbund, eftersom du då även blivit medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Om du endast vill bli medlem i arbetslöshetskassan, ansök om medlemskap med denna blankett: ansökan om medlemskap i arbetslöshetskassan.

En medlem som endast hör till arbetslöshetskassan får inte rådgivning i anställningsfrågor, fackförbundets medlemskort, Pam-tidningen eller förbundets övriga medlemsförmåner. Medlemskapet i kassan börjar från och med den dag medlemsavgiften har betalats, dock tidigast från och med den dag då den skriftliga ansökan om medlemskap inkommit till kassan. Du får en bekräftelse då ditt medlemskap börjat.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Servicebranschernas arbetslöshetskassa är 120 euro år 2022. Medlemsavgiften ingår i fackets medlemsavgift ifall du är medlem i Servicebranschernas fackförbund. Mer om fackets och arbetslöshetskassans medlemsavgifter för år 2022 kan du läsa här.