-

Behandlingssituation

På grund av trängsel kan det bli förseningar i Arbetslöshetskassans handläggning av ansökningar. Detta kan också orsaka förseningar i vår kundtjänst.

Ansokningarnas handläggningsläget 

  JUST NU HANDLÄGGER VI
  Datum
uppdateras varje timme 
Väntande ansökningar 
uppdateras varje timme
Första ansökningar  ... ...
Jämkade ansökningar  ... ...
Fortsatta ansökningar  ... ...

 

Datumen är ankomstdagarna för de ansökningar som a-kassan för tillfället handlägger. Informationen uppdateras med en timmes mellanrum. I kolumnen för väntande ansökningar ser du hur många ansökningar som ännu väntar på handläggning. Kontakta kundtjänsten först när ankomstdatumet för din ansökan har passerat och du inte har fått någon begäran om tilläggsutredningar från kassan. 

  • Med första ansökan avses en ansökan med vilken du söker inkomstrelaterad dagpenning för första gången eller efter en paus på över sex månader.
  • Med fortsatt ansökan om jämkad dagpenning avses en ansökan som görs efter den första ansökan och där arbetstimmar ska fyllas i.
  • Med fortsatt ansökan avses en ansökan då du är helt arbetslös, permitterad eller studerar på heltid, och söker dagpenning efter den första ansökan.

Du kan följa med handläggningsläget för din ansökan i e-tjänsten hos arbetslöshetskassan under Ansökningar -> Följ med handläggning av ansökningar. På samma sida finns också de ansökningar som du lämnat in till kassan det senaste halvåret.

Utbetalningsschema för ansökningarna

Arbetslöshetskassan betalar ut förmåner varje vardag, från måndag till fredag. Söckenhelger kan orsaka avvikelser i utbetalningsschemat.

Den första ansökan handläggs senast inom 30 dagar från att den inkommit. Om vi behöver tilläggsuppgifter för att avgöra ansökan, ger vi beslutet inom 14 dagar från den dagen då de nödvändiga bilagorna har inkommit till arbetslöshetskassan.

Handläggningen av den första ansökan kan vara något långsammare än för de fortsatta ansökningarna, eftersom vi samtidigt kontrollerar rätten till dagpenning och fastställer dess nivå.

Handläggningstiden för ansökningar om fortsatt utbetalning av jämkad dagpenning är 1,5–3 veckor efter att ansökan inkommit.

För fortsatta ansökningar som inte innehåller arbetstimmar beror utbetalningsdagen på vilken dag ansökan inkommer till arbetslöshetskassan. Ansökningar om fortsatt utbetalning som kommit in via e-tjänsten och som inte kräver ytterligare utredningar kan vanligen handläggas och utbetalas inom två vardagar från dagen då ansökan anlände.

Ansökan om fortsatt utbetalning bör fyllas i enligt den egna ansökningsperioden. Ansökningsperioden är antingen fyra veckor eller en månad. Om ansökningsperioden avviker från den egna ansökningsperioden, styrs ansökan till manuell handläggning, vilket kan fördröja betalningen.