-

Hur kan du hjälpa oss att undvika onödiga väntetider vid behandlingen av ansökningar?

29.09.2022

Servicebranchernas arbetslöshetskassa brukar då och då få ett stort antal ansökningar samt meddelanden inom kort tid. Detta kan orsaka längre handläggningstider samt köer i kundtjänsten. Framförallt i början varje av månad får vi en hel del ansökningar och kontakter.

Du kan hjälpa oss att undvika onödig trängsel med följande lista:

  • Kontrollera att du har skickat in all nödvändig eller efterfrågad information. I fall du har arbetat eller har fått lön för ledig tid, vänligen ange arbetstid, betalda sjuktimmar och semesterdagar i ansökningen. Bifoga även lönebesked och ett giltigt anställningsavtal, om du inte redan har gjort det. Om din anställning har upphört, behövs ett arbetsintyg samt ett utlåtande från TE-kontoret.  I kassans nättjänst kan du ange att du kommer att lämna in några av bilagorna senare. I så fall lämnas din ansökan att vänta på bilagorna som saknas.
  • Vänligen kontrollera meddelanden och brev på kassans nättjänst samt eventuella svar som du redan fått på ditt meddelande.
  • Fyll i din ansökan för en hel period på fyra veckor eller en kalendermånad. En ansökan som fylls i för en för kort eller för lång ansökningstid måste handläggas manuellt i stället för automatiskt bearbetning.
  • Om du är helt eller delvis arbetslös, skicka en ansökan varje månad. Om det är uppehåll mellan ansökningsperioderna begär vi även information om tiden mellan ansökningarna, vilket förlänger handläggningen. Tänk på att du kan ansökan om dagpenning retroaktivt i högst tre månader.
  • Du kan skicka en uppföljningsansökan om inkomstrelaterad ersättning till kassan även om din tidigare ansökan fortfarande behandlas.
  • Kontrollera först om du kan hitta svaret på din fråga på kassans hemsida. Det finns mycket nyttig information på kassans hemsida, t.ex om lönens inverkan på dagpenningen, handläggningsschema etc.
  • Om du redan har skickat ett meddelande till kassan angående ditt ärende och du inte har fått något svar på meddelandet, vänta tills vi svarar på ditt meddelande. Om du har ny information som hjälper oss att behandla din ansökan, lägg upp ett uppföljningsmeddelande i samma meddelandetråd. Varje nytt meddelande startar en ny bearbetningskedja, vilket ökar svarstiden för meddelanden och överbelastar kundtjänsten.
  • Om din skattepliktiga lön överstiger skyddsdelen (279 eller 300 euro), kom ihåg att ange detta i din ansökan under ”Lönsutbetalningsdatum."

Du kan följa statusen för behandlingen av ansökningar här. Vi gör vårt bästa för att behandla alla ansökningar utan onödiga förseningar. Tack för ditt samarbete!