-

Riksdagen godkände de resterande lagändringarna för utkomstskyddet för arbetslösa

20.06.2024

Riksdagen godkände de resterande lagändringar i arbetslöshetskyddslagen den 19.6.2024. Genom lagändringarna kommer den inkomstrelaterade dagpenningen att graderas, en del av de åldersrelaterade undantagen slopas och det lönesubventionerade arbetet godkänns inte längre till arbetsvillkoret.

Lagändringarna tas i bruk 2.9.2024, d.v.s. samma dag som de ändringar i arbetsvillkoret som riksdagen tidigare godkänt.

Gradering av den inkomstrelaterade dagpenningen

Gradering av den inkomstrelaterade dagpenningen innebär att storleken på dagpenningen sjunker i takt med den tid arbetslösheten räcker.

Efter 40 förmånsdagar (ca. 8 veckor) sjunker den inkomstrelaterade dagpenningen till 80 % av den fulla dagpenningen och efter 170 förmånsdagar (ca. 34 veckor) till 75 % av den fulla dagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen är dock alltid minst lika stor som grunddagpenningen. När du uppfyller arbetsvillkoret igen återgår dagpenningens belopp till sitt fulla belopp och maximitiden börjar från början.

För personer som arbetar deltid eller i snuttjobb kan förmånsdagarna uppnås långsammare än för helt arbetslösa, så graderingen kan komma senare än vid 8 och 34 veckor.

Den inkomstrelaterade dagpenningen graderas om dagpenningen har beräknats enligt det nya inkomstbaserade arbetsvillkoret 2.9.2024 eller senare. Graderingen görs inte, om maksimitiden för dagpenningen har börjat senast 1.9.2024.

Lön före arbetslösheten Full inkomstrelaterad dagpenning Efter minskning till 80 % av full dagpenning Efter minskning till 75 % av full dagpenning
1 500 € 1 090 € 872 € 818 €
2 000 € 1 306 € 1 045 € 979 €
2 500 € 1 523 € 1 218 € 1 142 €
3 000 € 1 739 € 1 391 € 1 304 €
3 500 € 1 956 € 1 565 € 1 467 €

Slopande av åldersrelaterade undantag

En del av de åldersrelaterade undantagen för utkomstskyddet för arbetslösa slopas från och med 2.9.2024:

  • Kommunernas skyldighet att sysselsätta personer som fyllt 57 år i arbete som uppfyller arbetsvillkoret slopas
  • Skyddet av nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen för en 58-åring är inte längre gällande då dagpenningens nivå minskar när dagpenningen beräknas på nytt.
  • Personer som fyllt 60 år kan inte längre uppfylla arbetsvillkoret genom en sysselsättningsfrämjande tjänst. Möjligheten att få inkomstrelaterad dagpenning vid sysselsättningsfrämjande tjänst efter att maximitiden för dagpenningen uppnåtts slopas samtidigt. 

Ackumuleringen av arbetsvillkoret av lönesubventionerat arbete upphör

Från och med 2.9.2024 ackumuleras arbetsvillkoret i regel inte längre av lönesubventionerat arbete. Det lönesubventionerade arbetet förlänger dock i sin helhet granskningsperioden.

Om lönesubventionen har beviljats för anställning av en person som fyllt 60 år eller en person med nedsatt arbetsförmåga, kan arbetet godkännas till arbetsvillkoret.

Tidigare godkända lagändringar

Förutom de lagändringar som godkändes 19.6.2024, godkände riksdagen i december 2023 andra lagändringar som tas i bruk i september 2024. Bland lagändringarna finns bland annat arbetsvillkorets förlängning till 12 månader, samt euroiseringen av arbetsvillkoret.

Läs mer om förändringarna i arbetsvillkoret i vårt nyhetsbrev

Aktuell information om alla lagändringar hittar du på vår Lagändringar 2024 sida