-

Eduskunta vahvisti loput lakimuutokset - Ansiopäiväraha porrastetaan 2.9.2024 alkaen

20.06.2024

Eduskunta hyväksyi 19.6.2024 loput hallituksen esittämistä lakimuutoksista työttömyysturvalakiin. Lakimuutosten myötä ansiopäivärahan määrä porrastetaan, tietyistä ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan ja palkkatuetun työn huomioiminen työssäoloehtoon päättyy.

Lakimuutosten soveltaminen alkaa 2.9.2024 eli samana päivänä kuin eduskunnan aiemmin hyväksymät työssäoloehdon muutokset.

Ansiopäivärahan porrastaminen

Ansiopäivärahan porrastaminen tarkoittaa, että päivärahan määrä pienenee sitä mukaa, kun työttömyyden kesto pitenee.

40 etuuspäivän (n. 8 viikkoa) jälkeen ansiopäivärahan määrä porrastetaan 80 % tasolle täydestä päivärahasta ja 170 etuuspäivän (n. 34 viikkoa) jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin aina vähintään peruspäivärahan suuruinen. Kun täytät työssäoloehdon uudestaan, päivärahan määrä palaa täydeksi ja enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Osa-aika- tai keikkatyötä tekevällä etuuspäivät voivat kertyä hitaammin kuin kokonaan työttömillä, joten ansiopäivärahan porrastus voi tulla vastaan myöhemmin.

Voit kokeilla porrastamisen vaikutusta omaan päivärahaasi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n päivärahalaskurilla.

Ansiopäiväraha porrastetaan, jos päiväraha on määritelty uuden tuloperusteisen työssäoloehdon perusteella 2.9.2024 tai sen jälkeen. Jos päivärahan enimmäisajan maksaminen on kesken, kun lakimuutoksen soveltaminen alkaa, porrastusta ei tehdä.

Työttömyyttä edeltänyt palkka Täysi ansiopäiväraha 20 %:n porrastuksen jälkeen 25 % porrastuksen jälkeen
1 500 € 1 090 € 872 € 818 €
2 000 € 1 306 € 1 045 € 979 €
2 500 € 1 523 € 1 218 € 1 142 €
3 000 € 1 739 € 1 391 € 1 304 €
3 500 € 1 956 € 1 565 € 1 467 €

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen

Eräistä ikään perustuvista työttömyysturvaa koskevista poikkeussäännöistä luovutaan 2.9.2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, että:

  • kuntien velvollisuus työllistää yli 57-vuotiaat työssäoloehdon täyttävään työhön päättyy.
  • 58-vuotiaan ansiopäivärahan taso ei ole enää suojattu tilanteessa, jossa päivärahan määrä pienenee uudelleenmäärittelyssä.
  • 60-vuotta täyttäneet eivät voi jatkossa täyttää ansiopäivärahan työssäoloehtoa työllistymissä edistävässä palvelussa. Samalla oikeus ansiopäivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta enimmäisajan täyttymisen jälkeen lakkaa.

Palkkatuetun työn huomioiminen työssäoloehtoon päättyy

2.9.2024 tai sen jälkeen alkanut palkkatuettu työ ei pääsääntöisesti enää kerrytä työssäoloehtoa. Palkkatuettu työsuhde pidentää kuitenkin täysimääräisesti nk. tarkastelujaksoa eli sitä ajanjaksoa, jonka puitteissa työssäoloehdon tulee täyttyä. 

Jos palkkatuki on myönnetty alentuneen työkyvyn perusteella tai yli 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen, työstä voidaan osa hyväksyä palkansaajan työssäoloehtoon.

Aiemmin vahvistetut lakimuutokset syyskuulle

19.6.2024 vahvistettujen lakimuutosten lisäksi eduskunta hyväksyi joulukuussa 2023 muita lakimuutoksia, joiden soveltaminen alkaa syyskuussa 2024. Lakimuutosten joukossa on työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen sekä työssäoloehdon muuttaminen tuloperusteiseksi eli työssäoloehdon ”euroistaminen”.

Voit lukea lisää työssäoloehdon tulevista muutoksista tiedotteestamme.

Ajantasaisimman tiedon kaikista lakimuutoksista löydät Lakimuutokset 2024 -sivultamme.