-

Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa från den 1.1.2024

15.12.2023

Det första av regeringens två lagpaket har godkänts i riksdagen 15.12.2023. Lagändringarna träder i kraft 1.1.2024 men börjar tillämpas i tre olika skeden under årets lopp.

Följande lagändringar börjar tillämpas stegvis från och med den 1.1.2024 i följande ordning:

Självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar den 1.1.2024.

Självrisktid tas ut när du första gången ansöker om inkomstrelaterad dagpenning eller när arbetsvillkoret uppfylls på nytt. 

Semesterersättningens periodisering den 1.1.2024

Semesterersättning som betalas för heltidsarbete som varat över två veckor och som avslutats den 1.1.2023 eller senare kommer att periodiseras. Om du har fått ersättning för outtagen semester kommer den betalda ersättningen att skjuta upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning.

Folkpensionsindex fryses 1.1.2024

Indexjusteringar som är bundna till folkpensionsindex, så som grunddagpenningens kompletteringsdel kommer inte att öka mellan 2024 – 2027.


De lagändringar som riksdagen godkände inkluderar även andra förändringar (såsom borttagning av barnförhöjning och förlängning av arbetsvillkoret), men deras tillämpning börjar senare under år 2024. Vi kommer att informera mer om ämnet i början på året. Senaste uppdateringar om lagändringarna hittar du på vår webbplats: Lagändringar 2024