-

Julens och årsskiftets betalningsdagar 2023-2024

04.12.2023

20.12. Inkomstrelaterad dagpenning
21.12. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd, Vuorottelukorvaus, Alterneringsersättning, Omställningspenning
22.12. Inkomstrelaterad dagpenning
27.12. Inkomstrelaterad dagpenning
28.12. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd, Vuorottelukorvaus, Alterneringsersättning, Omställningspenning
29.12. Inkomstrelaterad dagpenning
2.1. Inkomstrelaterad dagpenning
3.1. Inkomstrelaterad dagpenning
4.1. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd, Vuorottelukorvaus, Alterneringsersättning, Omställningspenning
5.1. Inkomstrelaterad dagpenning

I januari, arbetslöshetskassans telefontjänsten är öppen måndag-tisdag och torsdag-fredag kl. 10.00 - 14.00 (onsdagar stängt undantagsvis under perioden 1.1.-2.2.2024).

Du kan följa med ansökningarnas handläggningsläge här.