-

Alterneringsledighetssystemet avslutas 1.8.2024

23.05.2024

Den 22.5.2024 godkände riksdagen regeringens lagförslag om avskaffning av alterneringsledighetssystemet från och med 1.8.2024.

Alterneringsledighet betyder att en person blir ledig från sitt arbete i högst 180 dagar, och arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande för samma tid. Den alterneringslediga får ingen lön under alterneringsledigheten, utan personen söker alterneringsersättning från arbetslöshetskassan.

Du kan läsa mer om alterneringsledighet och villkoren för ersättningen här.

Alterneringsledigheten kan påbörjas ännu i juli

Du hinner ännu påbörja din alterneringsledighet innan lagändringen träder i kraft 1.8.2024. Den sista möjliga dagen att påbörja alterneringsledigheten är 31.7.2024.

Alterneringsledigheten anses ha börjat senast 31.7.2024 då:

  • avtalet om alterneringsledighet har skickat till TE-byrån senast 31.7.2024
  • arbetskontraktet för vikarien för alterneringsledigheten börjar senast 31.7.2024

Då alterneringsledigheten börjar senast 31.7.2024, har du rätt att ta ut ledigheten för den fulla perioden om 100-180 kalenderdagar. Från och med 1.8.2024 kan alterneringsledigheten inte längre påbörjas.

Uppdaterad information om alla lagändringar som är godkända eller under behandling hittar du på vår sida Lagändringar 2024.