-

Arbetslöshetsskyddets självrisktid slopas tillfälligt på grund av en lagförändring

31.01.2022

Riksdagen har 28.1.2022 beslutat om en tillfällig lagförändring gällande arbetslöshetsskyddets självrisktid. Förändringen i lagen leder till att vi betalar arbetslöshetsförmån från och med den första arbetslösa dagen utan självrisktid. Självrisktiden är normalt 5 dagar för vilka man inte får någon ersättning. Lagförändringen gäller förmånsrättighetens självrisktid som börjar 1.1.-28.2.2022.

Vanligtvis har arbetslöshetsskyddet en självrisktid på 5 dagar för vilka man inte erhåller någon ersättning. Ifall man arbetar deltid samlas självrisktiden av de arbetslösa timmarna så att de motsvarar 5 hela arbetslösa- eller permitterade dagar.

Förändringen i lagen leder till att utbetalningen börjar direkt från och med den första arbetslösa dagen utan självrisktid. Den tillfälliga lagförändringen avseende självrisktid tillämpas då självrisktidens första dag är under perioden 1.1.-28.2.2022.

Lagförändringen tillämpas inte i situationer där självrisktiden börjat innan 1.1.2022 trots att en del av självrisktiden skulle vara i januari eller i februari. Samma gäller om självrisktidens första dag är i februari så  kan förmånen betalas för självrisktiden även efter 28.2.2022.

Ifall arbetslösheten börjat 1.1.2022 kan man ha fått första beslutet om dagpenning innan lagförändringen börjat gälla. I dessa fall gör kassan retrospektiv utbetalning automatiskt utan separat begäran.