-

Muutoksia työttömyysturvaan 1.1.2024 - lakimuutokset vahvistettiin eduskunnassa 15.12.2023

15.12.2023

Hallituksen kahdesta lakimuutospaketista ensimmäinen on vahvistettu eduskunnassa. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2024, mutta niiden soveltaminen alkaa kolmessa eri vaiheessa vuoden 2024 aikana.  

Seuraavia muutoksia aletaan soveltaa heti 1.1.2024 alkaen:

Työttömyyspäivärahan omavastuuajan pidentäminen 5 päivästä 7 päivään

Omavastuuaika on seitsemän päivää, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on 1.1.2024 tai sen jälkeen. Omavastuuaika otetaan, kun tulet ensimmäisen kerran ansiopäivärahan hakijaksi tai kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen.Omavastuuajalta ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Lue lisää omavastuuajasta

Lomakorvauksen jaksottaminen

Kokoaikaisen työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus muuttuu 1.1.2024 alkaen jaksotettavaksi tuloksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulle maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvausta pitämättömistä lomapäivistä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan.

Lakimuutos koskee 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyviä, yli kaksi viikkoa kestäneitä kokoaikaisia työsuhteita.

Lue lisää lomakorvauksen jaksotuksesta

Indeksikorotuksen jäädyttäminen

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin, kuten työttömyyspäivärahan perusosan määrään, ei tehdä indeksikorotusta vuosina 2024 – 2027.


Eduskunnan hyväksymä lakimuutospaketti sisältää myös muita muutoksia (mm. lapsikorotuksen poistaminen ja työssäoloehdon pidentäminen), mutta niiden soveltaminen alkaa myöhemmin vuoden 2024 aikana. Tiedotamme aiheesta lisää alkuvuodesta.

Ajankohtaisimman tiedon kaikista tulevista lakimuutoksista löydät nettisivujemme Lakimuutokset 2024 -osiosta.