-

TE-palvelut

Jos osallistut TE-toimiston järjestämään työllistämistä edistävään palveluun, voidaan sinulle mahdollisesti maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta. Työttömyyskassa maksaa korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta TE-toimiston antaman työvoimapoliittisen lausunnon perusteella. Työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta sovitaan TE-toimiston kanssa.

Korotettu ansio-osa

Korotettua ansio-osaa maksetaan enimmillään 200 päivältä ja määrä riippuu päivärahasi tasosta. Korotettu ansio-osa on 55% päiväpalkan ja perusosan (33,78€) erotuksesta. Korotettu ansio-osa on kuitenkin 25% yli menevältä osalta, jos kuukausipalkka ylittää 3278 euroa.

Kulukorvaus

Kulukorvaus on verotonta tuloa ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin olet osallistunut työllistämistä edistävään palveluun. TE-palveluiden loma-ajoilta ei makseta kulukorvausta. Kulukorvaus on tavallisesti 9€/pv ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. 

Työllistymistä edistäviä palveluja, joiden ajalta voidaan maksaa kulukorvausta, ovat: 
  • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu 
  • työvoimakoulutus 
  • työnhakuvalmennus ja uravalmennus 
  • työkokeilu ja koulutuskokeilu 
  • kuntouttava työtoiminta 
Korotettu kulukorvaus

Kulukorvausta voidaan maksaa korotettuna (18€/pv), jos osallistut työllistämistä edistävään palveluun työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan koske kuntouttavaa työtoimintaa. Korotettua kulukorvausta voidaan maksaa myös silloin, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella, ja sinulle aiheutuu osallistumisesta majoituskustannuksia. Majoituskustannuksista on esitettävä selvitys hakemuksen yhteydessä.

Ansiopäiväraha opintoihin

Ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa opiskeluiden ajalta korkeintaan 24 kuukautta. Omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysturvalla tulee aina sopia TE-toimiston kanssa. Työttömyyskassa voi maksaa ansiosidonnaista päivärahaa opintojen ajalta vain TE-toimiston lausunnon perusteella. Mikäli opinnot jatkuvat yli kaksi vuotta, tulee hakijan siirtyä esimerkiksi opintotuen piiriin.

Hakuohjeita

Muista aina merkitä hakemukseesi päivät, jolloin olet ollut työllistämistä edistävässä palvelussa. Hakemukseen tulee merkitä myös loma-ajat. 

Lisäohjeita hakemuksen täyttämiseen löydät täältä.