-

Te-tjänsterna förnyar sina informationssystem - störningar möjliga i överföringen ab utlåtanden

06.03.2023

Datakommunikationen mellan arbetslöshetskassorna och Te-tjänsterna förbättras i samband med att Te-tjänsterna tar i bruk sitt nya system för hantering av kundrelationer. Enligt den senaste informationen sker ibruktagandet 10-12.3.2023.

Förflyttningen till det nya systemet kan orsaka kortvariga störningar i överföringen av nya utlåtanden till kassan. De utlåtanden som redan tidigare har överförts till kassan påverkas inte av systemuppdateringen.

Om utlåtandet syns i Te-tjänsternas e-tjänster, men inte i arbetslöshetskassans Webbtjänst, kan du vid behov skicka ett foto av utlåtandet eller skicka utlåtandet som en bilaga till arbetslöshetskassan. Vi granskar alltid utlåtandet automatisk vid behandlingen av ansökan, och vi kontaktar dig om utlåtandet fattas.