-

Skyddsdelen och barnförhöjningarna på arbetslöshetsförmånerna slopas från och med 1.4.2024

06.03.2024

Den stegvisa ibruktagningen av ändringarna i arbetslöshetsförsäkringslagen framskrider i april, då skyddsdelen och barnförhöjningarna slopas helt från och med 1.4.2024.


Utbetalningen av barnförhöjningarna avslutas

Arbetslöshetsförmånens barnförhöjningar slopas från och med 1.4.2024. Barnförhöjningarna betalas fram till 31.3.2024, även om ansökan skickas till arbetslöshetskassan 1.4.2024 eller senare.

Arbetslöshetsförmånens skyddsdel avskaffas

Skyddsdelen är den summa som till exempel en person som arbetar deltid har kunnat förtjäna utan att arbetslöshetsförmånen påverkas. Skyddsdelen har varit 279 euro för ansökningsperioder om 4 veckor, och 300 euro för ansökningsperioder om en månad. Läs mer om den jämkade dagpenningen.

Efter lagförändringen slopas skyddsdelen, vilket i praktiken betyder att varje förtjänade euro minskar arbetslöshetsersättningen med 50 cent. 

Skyddsdelen avskaffas från ansökningsperioder som börjar 1.4.2024 eller senare.


Lagändringarna kräver inga åtgärder av arbetslöshetskassans medlemmar, och lagändringarna påverkar heller inte ansökningsperioderna. Kassan beaktar lagändringarna automatiskt.

Kommande lagändringar

Av de lagförslag som godkänts kommer arbetsvillkorets förlängning och ”euroisering” att tas i bruk i september 2024.

Dessutom är flera andra lagförslag under behandling av riksdagen, som till exempel den inkomstrelaterade dagpenningens gradering och slopandet av alterneringsledigheten. Dessa lagförslag har ännu inte godkänts.

Vi informerar mer om de kommande lagändringarna inom de närmaste månaderna. Du hittar alltid uppdaterad information om alla godkända lagändringar och de lagändringar som planeras på vår sektion Lagändringar 2024.


Exempels

Hur beräknas den jämkade dagpenningen från och med 1.4.2024?

Om du under ansökningsperioden betalas en lön på t.ex. 200 €, minskar hälften av denna lön (100 €) beloppet på din fulla dagpenning.

Om din fulla dagpenning är 1100 € / månad, är den jämkade dagpenningen 1100 € - 100 € = 1000 €

Beaktas skyddsdelen i min ansökan, om min ansökningsperiod börjar i mars men slutar i april? Ja, skyddsdelen beaktas i ansökningsperioder som börjar i mars. Skyddsdelen avskaffas endast från de ansökningsperioder som börjar 1.4.2024 eller senare.
En del av min ansökningsperiod är i mars, en del i april. Betalas barnförhöjning för min ansökningsperiod? Barnförhöjningen betalas för ansökningsperioden fram till 31.3.2024. Förhöjningen betalas inte för ansökningens dagar som är i april, d.v.s. från och med 1.4.2024 betalas ingen barnförhöjning.