-

Planerade lagändringar 2024

12.10.2023

Regeringen har föreslagit flera ändringar i arbetslöshetsskyddet och den inkomstrelaterade dagpenningen. Dessutom innehåller regeringsprogrammet flera lagändringar, som fortfarande är under beredning i ministeriet.

Enligt de uppgifter vi har för tillfället kommer lagändringarna att träda i kraft stegvis under år 2024. De första lagändringarna (förlängning av självrisktiden, infasningen av semesterersättning och frysningen av indexförhöjningarna) beräknas träda i kraft 1.1.2024.

De planerade förändringarna är ännu inte i kraft. En del av lagändringarna behandlas för tillfället i riksdagen och resten är under beredning i ministeriet. Innehållet i lagändringarna och tidtabellen kan förändras. Arbetslöshetsskyddet fortsätter som det är, tills lagändringarna träder i kraft och tillämpningen av de nya lagarna börjar.

Nedan ser du en lista på de planerade lagändringar och en uppskattning om när ändringarna träder i kraft.

Mer detaljerad information om de olika lagändringarna kan du läsa på TYJ:s hemsida.

1.1.2023 Självrisktiden förlängs till sju dagar
1.1.2023 Semesterlön skjuter upp början av rätten till förmåner
1.1.2023 Folkpensionsindex kommer att frysas
1.4.2023 Barnförhöjningarna slopas
1.4.2023 Skyddselen på 279 / 300 euro för förvärvsinkomster avskaffas
1.8.2023 Slut på systemet med alterneringsledighet
1.9.2023 Nivån på dagpenningen kommer att graderas
1.9.2023 Att arbeta med lönesubvention ger dig inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning
1.9.2023 Åldersrelaterade undantag slopas
2.9.2023 För att få inkomstrelaterade förmåner måste du arbeta i ett år
2.9.2023 Arbetsvillkoret för en person med inkomststöd kommer att ”euroiseras”