-

Betalningsdatum för Kristi himmelsfärdsdag

23.05.2022

23.5. Inkomstrelaterad dagpenning
24.5. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd
25.5. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd, Alterneringsersättning
26.5. ---
27.5. Inkomstrelaterad dagpenning
30.5. ---
31.5. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd
1.6. Inkomstrelaterad dagpenning
2.6. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd, Alterneringsersättning

Telefontjänsten är stängd Kristi himmelsfärdsdag 26.5. och fredag 27.5.