-

Betalningsdatum för Kristi himmelsfärdsdag 2023

15.05.2023

15.5. Inkomstrelaterad dagpenning
16.5. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd
17.5. Inkomstrelaterad dagpenning, Omställningspenning, Rörlighetsunderstöd, Alterneringsersättning
19.5. Inkomstrelaterad dagpenning
23.5. Inkomstrelaterad dagpenning, Rörlighetsunderstöd
24.5. Inkomstrelaterad dagpenning

Arbetslöshetskassans telefontjänst och kontor är stängda torsdagen den 18 maj och fredagen den 19 maj.