-

Vad ska jag göra om jag blir permitterad?

29.12.2021

Den försämrade coronasituationen orsakar permitteringar åtminstone för restaurangbranschen

När coronasituation förvärras, nya restriktioner har kommit in i restaurangbranschen som kan resultera i permitteringar för vårt medlemskap. Vi följer situationen och vi förbereder oss för ett potentiellt växande antal ansökningar. För närvarande är kassans handläggningstid mycket bra och vi strävar efter att hålla handläggningstiderna rimliga.

Genom att följa instruktionerna för att lämna in en ansökan kan du se till att handläggningen av ansökningar går så snabbt som möjligt.

Gör så här om du blir permitterad:

  1. Anmäl dig vid TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen.  Vi kan endast betala ut inkomstrelaterad dagpenning om din jobbsökning är i kraft.
  2. Ansöker om imkomstrelaterad dagpenning, kolla sökandes minneslista.
  3. När du har varit permitterad i två veckor kan du lämna in din första ansökan om dagpenning till oss. Dagpenning kan inte sökas på förhand, utan man ansöker alltid retroaktivt. I framtiden göra en ansökningen var fjärde vecka eller en gång i månaden. Skicka en kopia av ditt arbetsavtal och en anmälan om permitterings med din första ansökan.
  4. Anmäla TE-byrån om om det sker förändringar i din situation till exempel du erbjuds mer arbete eller permitteringen tar slut.

Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer.

Ytterligare information om ansökan av inkomstrelaterad dagpenning finns här och mer information om rätten till inkomstrelaterad dagpenning under permitteringen finns här. Du kan se handläggningstiderna på framsidan och i avsnittet Behandlingssituation.