-

Indexförhöjningen på dagpenningen

03.12.2021

Indexförhöjningen på dagpenningen är 2.1% år 2022

Dagpenningens summa höjs från och med 1.1.2022 då indexförhöjningen ökar dagpenningens storlek med 2.1.%. Den inkomstrelaterade dagpenningen baserar sig på grunddagpenningen som är samma belopp för alla och en inkomstrelaterad del som baserar sig på inkomster. Grunddagpenningen år 2021 är 33,78 euro och år 2022 34,50 euro.

Barnförhöjning är år 2022:

för ett barn 5,41 euro
för två barn 9.95 euro
för minst tre barn 10,25 euro