-

Arbetslöshetskassans medlemmar och styrelsens möte

03.12.2021

Arbetslöshetskassans medlemmar och styrelsens möte var i 17.11.2021

Arbetslöshetskassans medlemmar har i mötet beslutat arbetslöshetskassans medlemsavgift för år 2022. Servicebranschernas arbetslöshetskassas medlemsavgift är nästa år 120 euro.

För medlemmar som hör till kassan via Servicefacket ingår kassans medlemsavgift i fackets medlemsavgift, som är 1,5% av skattepliktig förvärvsinkomst. Facket redovisar andelen direkt till kassan. De som hör till facket behöver därmed inte betala kassans medlemsavgift skilt.

I kassans möte valdes enhälligt Jouni Korva som ny ordinarie ledamot till styrelsen för att fylla platsen som Hannu Oikarinen avgick från 30.9.2020.

Kassans styrelses reservordförande Erja Killström meddelade att hon avgår från sin uppgift. Kassans styrelse valde enhälligt Jouni Korva som ny reservordförande.