-

Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi palkkatyöntekijänä

Palvelualojen työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon voi katsoa perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Sinun tulee olla liittymishetkellä työssä. Et siis voi liittyä työttömänä tai kokoaikaisesti lomautettuna, palkattomalla sairauslomalla, vanhempainvapaalla tai asepalveluksessa ollessasi. 

Yrittäjät eivät voi liittyä

Kassan jäseneksi ei voi liittyä, jos on yrittäjä. Yrittäjäksi voidaan katsoa myös henkilö, joka työllistyy omassa, perheenjäsenen tai samassa taloudessa asuvan yrityksessä ja omistaa riittävän suuren osuuden yrityksestä. Jos työskentelet perheenjäsenen omistamassa yrityksessä, mutta et itse omista osuutta siitä, et ole työttömyysturvalain mukaan yrittäjä.

Jäsenyys vain yhdessä kassassa

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Jos liityt Palvelualojen työttömyyskassaan niin, että erostasi toisesta kassasta on kulunut alle kuukausi, siirtyvät työssäolo- ja jäsenyysaikasi suoraan edellisestä palkansaajakassasta Palvelualojen työttömyyskassaan. Työssäolo- ja jäsenyysajan siirtyminen mukanasi edellyttää lisäksi sitä, että jäsenmaksut edelliseen työttömyyskassaan on maksettu eroamisajankohtaan asti.

Palvelualojen työttömyyskassan jäsenhakemusta täyttäessäsi voit halutessasi myös valtuuttaa meidät hoitamaan eroilmoituksen edelliseen työttömyyskassaan puolestasi. Tällöin sinun ei tarvitse itse huolehtia eroilmoituksesta.

Jäsenyyshakemus

Kassan jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemusta ei tarvitse lähettää, jos olet ammattiliittoon liittyessäsi liittynyt myös työttömyyskassaan. Jos haluat liittyä vain työttömyyskassan jäseneksi, hae kassan jäsenyyttä tällä lomakkeella: työttömyyskassan jäsenhakemus.

Pelkästään työttömyyskassaan kuuluva jäsen ei saa neuvontaa työsuhdeongelmissa, ammattiliiton jäsenkorttia, Pam-lehteä tai muita liiton jäsenetuja. Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin kirjallinen jäsenhakemus on saapunut kassalle. Saat vahvistuksen jäsenyyden alkamisesta.

Jäsenmaksu

Palvelualojen työttömyyskassan jäsenmaksu on 120 euroa vuonna 2022. Mikäli olet Palvelualojen ammattiliiton jäsen kassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun. Työttömyyskassan jäsenmaksusta ei voi saada maksuvapautusta. Jäsenmaksu tulee maksaa, vaikka olisit työttömänä, opiskelijana, sairauslomalla, äitiyslomalla, hoitovapaalla tai varusmiespalveluksessa. Lisää vuoden 2022 ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksuista voit lukea täältä.