-

Katsaus syksyn lakimuutoksiin

06.05.2024

Eduskunta on vahvistanut useita hallituksen esittämiä lakimuutoksia työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan. Ensimmäisten muutosten soveltaminen alkoi tammikuussa ja huhtikuussa.

Seuraavat lakimuutokset otetaan käyttöön syyskuun alusta, jolloin ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee ja työssäoloehdon kertyminen muuttuu tuloperusteiseksi.

Tämän lisäksi eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä muita lakimuutoksia, kuten ansiopäivärahan porrastaminen. Näitä lakimuutoksia ei ole vielä vahvistettu.

Työssäoloehdon pidentäminen ja ”euroistaminen” 2.9.2024 alkaen

Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee nykyisestä noin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Jatkossa ansiopäivärahaoikeus syntyy, kun henkilö on työttömyyskassan jäsenyysaikana täyttänyt 12 kuukauden työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujakson aikana.

Samalla työssäoloehdon tarkastelu muuttuu tuloperusteiseksi eli työssäoloehto ”euroistetaan”.

Nykyisin työssäoloehtoa kertyy niistä kalenteriviikoista, joiden aikana palkallista aikaa on ollut vähintään 18 tuntia. Euroistamisen jälkeen työssäoloehtoa kerryttää ne kuukaudet, jolloin kassan jäsen on saanut ansiotuloa vähintään 930 euroa. Työssäoloehto voi kertyä myös puolikkaina kuukausina, jos ansiotuloa on maksettu kuukauden aikana 465-929 euroa.

Ennen lakimuutosta kertyneet tuntiperusteiset työssäoloehtoviikot muunnetaan euroistamisen yhteydessä vastaamaan maksuperusteisia työssäoloehtokuukausia. Tuloperusteista 12 kuukauden työssäoloehtoa sovelletaan silloin, jos henkilön työssäoloehto täyttyy 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Lue lisää työssäoloehdon muutoksista Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n verkkosivuilta

Eduskunnan käsittelyssä olevat lakimuutokset

Vahvistettujen lakimuutosten lisäksi hallitus on esittänyt alla olevia työttömyysturvan lakimuutoksia käyttöönotettaviksi syyskuussa 2024. Koska lakimuutokset ovat vielä eduskunnan käsittelyssä, niiden sisältöihin ja käyttöönoton aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia. Ajankohtaisimman tiedon löydät Lakimuutokset 2024 -sivultamme.

  • Ansiopäivärahan porrastus

Ansiosidonnaisen päivärahan määrä laskisi kahdeksan työttömyysviikon jälkeen 80 % tasolle täydestä päivärahasta ja 34 työttömyysviikon jälkeen 75 % tasolle täydestä päivärahasta.

Lue lisää ansiopäivärahan porrastamisesta TYJ:n verkkosivuilta

  • Ikäsidonnaisuuksista luopuminen

58 vuotta täyttäneiden päivärahan taso ei olisi enää suojattu ansiopäivärahan määrän laskulta. Kuntien velvoitteesta työllistää 57 vuotta täyttäneet työssäoloehdon täyttävään työhön luovuttaisiin. 60 vuotta täyttäneiltä poistuisi mahdollisuus täyttää työssäoloehto uudelleen työllistymistä edistävällä palvelulla.

  • Palkkatuetun työn vaikutus työssäoloehtoon

Palkkatuettu työ ei pääsääntöisesti enää kerryttäisi työssäoloehtoa. Nykyään palkkatuetusta työstä huomioidaan 75 % työssäoloehtoon. Palkkatukityö voisi kuitenkin kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea on maksettu 60 vuotta täyttäneen tai alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen.

Lisätietoa lakimuutoksista

Palvelualojen työttömyyskassan Lakimuutokset 2024 -osio

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n verkkosivut

Sosiaali- ja terveysministeriön usein kysytyt kysymykset työssäoloehdon muutoksista