-

Työttömyyspäivärahan suojaosa ja lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024

06.03.2024

Työttömyysturvan lakimuutosten vaiheittainen käyttöönotto etenee huhtikuussa, kun työttömyyspäivärahan suojaosa ja lapsikorotukset poistuvat kokonaan 1.4.2024 alkaen. Eduskunnan hyväksymät lakimuutokset pohjautuvat hallituksen esityksiin.


Lapsikorotuksen maksaminen päättyy

Työttömyyspäivärahan lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024 alkaen. Lapsikorotukset maksetaan 31.3.2024 saakka, vaikka hakemus saapuisi työttömyyskassalle 1.4.2024 tai sen jälkeen. 

Työttömyyspäivärahan suojaosa poistuu

Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka esimerkiksi osa-aikatyötä tekevä on voinut ansaita ilman, että työttömyyspäiväraha pienenee. Suojaosa on ollut neljän viikon hakujaksoilta 279 euroa ja kuukauden hakujaksoilta 300 euroa. Lue lisää sovitellusta ansiopäivärahasta.

Lakimuutoksen jälkeen suojaosaa ei ole, joten käytännössä jokainen työstä ansaittu euro vähentää työttömyyspäivärahan määrää 50 sentillä. Voit arvioida päivärahasi määrän suojaosan poistamisen jälkeen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n päivärahalaskurilla.

Suojaosa poistuu hakujaksoilta, jotka alkavat 1.4.2024 tai sen jälkeen.


Lakimuutokset eivät edellytä työttömyyskassan jäseneltä erillisiä toimenpiteitä, eikä niillä ole vaikutusta ansiopäivärahan hakurytmiin. Kassa huomioi lakimuutokset automaattisesti.

Esimerkkejä

Miten soviteltu päiväraha lasketaan 1.4.2024 jälkeen?

Jos sinulle maksetaan hakujaksolla esimerkiksi 200 € palkkaa, puolet siitä (100 €) vähentää täyden ansiopäivärahan määrää.

Jos täysi päivärahasi on 1100 € / kk, soviteltua päivärahaa maksetaan 1100 € - 100 € = 1000 €.

Huomioidaanko suojaosa hakemuksessani, jos hakujaksoni alkaa maaliskuussa, mutta päättyy huhtikuussa? Kyllä, suojaosa huomioidaan hakujaksoihin, jotka alkavat maaliskuussa. Suojaosan poisto koskee ainoastaan hakujaksoja, joiden ensimmäinen päivä on 1.4.2024 tai sen jälkeen.
Osa hakujaksostani on maaliskuun puolella, osa huhtikuussa. Maksetaanko minulle hakujaksolta lapsikorotusta? Lapsikorotus maksetaan hakemuksen päiville 31.3.2024 saakka. Korotusta ei makseta huhtikuun päiville, eli 1.4.2024 alkaen. 

Tulossa olevat lakimuutokset

Vahvistetuista lakimuutoksista työssäoloehdon pidentäminen ja ”euroistaminen” otetaan käyttöön syyskuussa 2024.

Lisäksi eduskunnassa on käsittelyssä muitakin hallituksen esittämiä lakimuutoksia, kuten ansiopäivärahan porrastaminen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen. Näitä lakimuutoksia ei ole vielä vahvistettu.

Tiedotamme lisää tulevista lakimuutoksista lähikuukausina. Ajantasaisimman tiedon kaikista vahvistetuista ja suunnitelluista lakimuutoksista löydät Lakimuutokset 2024 -sivultamme.