-

Hallitusohjelma 2023: Suunnitellut muutokset työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan

19.06.2023

16.6.2023 julkaistu uusi hallitusohjelma sisältää muutoksia mm. työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan. Toteutuessaan niillä on useita vaikutuksia työttömyyskassan jäseniin.

Huomioithan, että hallitusohjelman linjaukset eivät ole vielä astuneet voimaan, eikä ole varmaa, että kaikki niistä etenevät sellaisinaan lakimuutoksiksi.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme aiheesta lisää sitä mukaa, kun lakimuutosten valmistelu etenee eduskunnassa.

Hallitusohjelman suunnitellut muutokset:

  1. Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Lue lisää nykyisestä työssäoloehdosta täältä.
  2. Työssäoloehtoa ei jatkossa kerry palkkatuetusta työstä.
  3. Työssäoloehto euroistetaan. Euroistamisessa on kyse siitä, että työssäoloehdon täyttyminen ei olisi enää riippuvainen tehdyistä työtunneista, vaan oikeus ansiopäivärahaan määräytyy kuukausikohtaisten tulojen perusteella.
  4. Ansiosidonnaisen päivärahan määrää porrastetaan. Kahdeksan viikon työttömyyden jälkeen ansiopäiväraha laskee 80 prosenttiin täydestä päivärahasta ja 34 viikon jälkeen se laskee 75 prosenttiin alkuperäisestä.
  5. Lomakorvaukset jaksotetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että saatu lomakorvaus estää työttömyysetuuden maksamisen siltä ajalta, mitä lomakorvaus vastaa palkkana.
  6. Työttömyysetuuden omavastuupäivien määrä nousee viidestä päivästä seitsemään.
  7. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan.
  8. Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan.
  9. Työttömyysturvan suojaosista luovutaan, jolloin kaikki ansiotulot vaikuttavat päivärahan määrään. Voit lukea lisää nykyisestä suojaosasta täältä.
  10. Vuorotteluvapaakorvauksesta luovutaan. Lue lisää nykyisestä vuorottelukorvauksesta täältä.

Koko hallitusohjelma on luettavissa Valtioneuvoston verkkosivuilta. Lisätietoa hallitusohjelman työttömyysturva-kohdista löydät kattavasti myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n nettisivuilta.