-

Yrittäjäksi siirtyminen - mitä ottaa huomioon?

25.04.2023

Pienimuotoinen yritystoiminta ei estä Palvelualojen työttömyyskassan jäsenyyttä tai ansiopäivärahan maksamista. Jos kuitenkin aloitat yritystoiminnan, suosittelemme tarkistamaan asian vaikutuksen jäsenyyteesi sekä työttömyysturvaoikeuteesi.

Miten toimin, jos aloitan yritystoiminnan?

Ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon. Työttömänä aloitettu yritystoiminta katsotaan automaattisesti sivutoimiseksi ensimmäiset neljä kuukautta. Tämän jälkeen TE-toimisto selvittää, onko yrittäjyys päätoimista vai sivutoimista.

Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyysetuutta, mutta sivutoiminen yrittäjä voi olla oikeutettu ansiopäivärahaan. Yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat ansiopäivärahaan samalla tavalla kuin osa-aikatyöstä saatu palkka.

Palkansaajakassasta yrittäjäkassaan?

Päätoimisen yrittäjän kannattaa liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Kun siirryt palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa päätoimisen yrittäjyyden aloittamisesta, ansiopäivärahaoikeuteesi ei tule katkosta. Jäsenyyden siirron tulee tapahtua kuukauden kuluessa siitä, kun eroat edellisestä kassasta. Aiemman kassan jäsenmaksut on maksettava eropäivään saakka.

Yrittäjän työssäoloehto on 15 kuukautta ja se kertyy vain yrittäjäkassan jäsenyysajalta. Jos oikeutesi ansioturvaan on pysynyt voimassa katkotta ja jäät työttömäksi ennen yrittäjän työssäoloehdon täyttymistä, päivärahasi maksetaan sen suuruisena kuin mitä se olisi ollut edellisessä kassassasi.

Jos et päätoimisena yrittäjänä liity yrittäjäkassaan, voit pysyä palkansaajakassan jäsenenä enintään 18 kuukautta. Jos yritystoimintasi päättyy aikaisemmin, voit jatkaa palkansaajakassan jäsenyyttä ja mahdollinen ansiopäivärahasi lasketaan yrittäjyyttä edeltävien palkkatulojen perusteella.

Vakuuta itsesi oikeassa kassassa

Voit kuulua vain yhteen työttömyyskassaan kerrallaan. On tärkeää, että vakuutat itsesi oikeassa kassassa tilanteesi mukaisesti. Lisätietoa yrittäjien työttömyysturvasta löydät osoitteesta www.yrittajakassa.fi.