-

Ylimääräinen indeksikorotus työttömyyskassan maksamiin etuuksiin

01.08.2022

Eduskunta on hyväksynyt kansaneläkeindeksin ylimääräisen 3,5 % korotuksen 1.8.2022 alkaen. Indeksikorotus korottaa suurta osaa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia. Lisäksi indeksikorotus koskettaa työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa, peruspäivärahan korotusosaa, työmarkkinatuen määrää ja lapsikorotusten määriä. Indeksitarkistus korottaa myös vuorotteluvapaakorvauksen sekä liikkuvuusavustuksen määrää.

Indeksikorotus vaikuttaa etuuksiin aikavälillä 1.8.-31.12.2022. Muutos ei edellytä jäseniltä toimenpiteitä, vaan työttömyyskassa huomioi korotukset automaattisesti hakemuksissa, jotka käsittelevät 31.7.2022 jälkeistä aikaa.
 

Etuus tai korotus Aikavälillä 1.1.-31.7.2022 Aikavälillä 1.8.-31.12.2022
Peruspäiväraha 34,50 euroa / päivä 35,72 euroa / päivä
Peruspäivän korotusoa 4,91 euroa / päivä 5,08 euroa / päivä
Lapsikorotus / 1 lapsi 5,41 euroa / päivä 5,61 euroa / päivä
Lapsikorotus / 2 lasta 7,95 euroa / päivä 8,23 euroa / päivä
Lapsikorotus / 3 lasta tai useampi 10,25 euroa / päivä 10,61 euroa / päivä

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta sekä palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.