-

Uusi työnhakumalli astuu voimaan toukokuussa

28.03.2022

Toukokuun alussa tulee voimaan lakimuutos, joka vaikuttaa työttömän työnhakijan velvollisuuteen hakea työtä. Lakimuutoksen myötä työttömän työnhakijan on pääsääntöisesti haettava neljää työpaikkaa kuukauden tarkastelujakson aikana. Samalla TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat kunnat ottavat käyttöön uuden työnhakua tukevan asiakaspalvelumallin, jonka myötä ne lisäävät palveluitaan ja yhteydenottoja työnhakijoihin.

Henkilökohtainen työllistymissuunnitelma tehdään TE-toimiston kanssa

Uuden velvoitteen mukaiseksi työnhauksi lasketaan haut avoimiin työpaikkoihin, avointen työhakemusten lähettäminen, yhteydenotot työnantajiin sekä muut työllistymistä edistävät toimet. Haettavan paikan tulee olla arviolta vähintään kaksi viikkoa kestävää työtä, johon voi perustellusti olettaa tulevansa työllistetyksi.

Työnhakijan henkilökohtainen työnhakutavoite kirjataan työllistymissuunnitelmaan. Työnhausta raportoidaan säännöllisesti työ- ja elinkeinotoimistolle.

Velvoite neljästä hausta kuukaudessa ei ole ehdoton, vaan siitä voidaan joustaa esimerkiksi tilanteissa, jolloin haettavissa ei ole riittävästi työpaikkoja. Poikkeuksia voidaan tehdä myös muun muassa lomautuksen ja opintojen perusteella.

Kolmen kuukauden karenssi poistuu

Lakimuutoksen myötä myös TE-toimiston asettamat karenssit lyhenevät. 90 päivän karenssista luovutaan kokonaan ja jatkossa pisin korvaukseton määräaika on 45 päivää. Päivärahaoikeuden voi jatkossakin menettää myös toistaiseksi, mikäli TE-toimisto määrää työssäolovelvoitteesta. Tällöin oikeus päivärahaan palaa vasta sen jälkeen, kun henkilö on ollut määrätyn ajan työssä tai koulutuksessa. Velvoite voidaan määrätä silloin, kun työllistymissuunnitelmaan liittyviä laiminlyöntejä on vuoden aikana vähintään neljä kertaa.

Voit lukea asiasta tarkemmin TE-palveluiden verkkosivuilta täältä