-

Työttömyysturvan omavastuuaika poistunut väliaikaisesti lakimuutoksen myötä

31.01.2022

Eduskunta on 28.1.2022 päättänyt väliaikaisesta lakimuutoksesta koskien työttömyysturvan omavastuuaikaa. Muutoksen myötä työttömyysturvaa maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Lakimuutos vaikuttaa etuusoikeuteen ajalla 1.1.-28.2.2022.

Työttömyysturvaan asetetaan tavallisesti viiden arkipäivän omavastuuaika, jolta ei makseta etuutta. Mikäli henkilö on osittain työssä, omavastuuaika kertyy työttömyys- tai lomautuspäiviltä.

Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen myötä ansiopäivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman omavastuuaikaa. Omavastuuaikaa koskevaa väliaikaista lakimuutosta sovelletaan silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä sijoittuu aikavälille 1.1.-28.2.2022.

Lakimuutosta ei siis sovelleta tilanteissa, joissa omavastuuaika on alkanut jo ennen 1.1.2022, vaikka osa omavastuuajasta ajoittuisi tammi- tai helmikuulle. Vastaavasti omavastuuajalta voidaan maksaa etuus myös 28.2.2022 jälkeen, mikäli ensimmäinen omavastuupäivä on ollut helmikuun aikana.

Jos työttömyytesi on alkanut tammikuun alussa, olet voinut saada ensimmäisen päätöksen ansiopäivärahasta ennen lakimuutoksen täytäntöönpanoa. Tässä tapauksessa työttömyyskassa huolehtii takautuvasta maksusta automaattisesti ja mahdollisimman pian ilman erillistä asiointitarvetta.